Privatperson Logga in

Digitalisering av högre utbildning

Skickas följande arbetsdag

281 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Alla lärosäten vill bli mer digitala. Strategier och visioner lyfter fram digitalisering som en framtidsfråga för högre utbildning. Universitetslärare förväntas att använda såväl fysiska som digitala lärandemiljöer för att främja studenters lärande. Men, hur kan egentligen kurser inom högre utbildning digitaliseras? Syftet med denna bok är att dela goda exempel på hur digitala verktyg kan användas inom högre utbildning. Boken är skriven av och för lärare, med en grund i forskning och evidens...

Väldisponerat upplägg och instruktiva, informativa, koncisa och aktuella beskrivningar gör det synnerligen lätt att förstå kursutformningarna, deras förutsättningar, konkreta design, fördelar, nackdelar och utfall. Mångfalden ämnesområden bidrar till att göra boken påfallande användbar.

Författare

Stefan Hrastinski

Stefan Hrastinski forskar och undervisar om lärande, kommunikation och samarbete på nätet. Han är docent vid Kungliga Tekniska högskolan där han le...

Tom Adawi

Tom Adawi är biträdande professor i ingenjörsutbildningsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Elinor Adenling

Elinor Adenling är lektor i pedagogik vid Umeå universitet.

Anna Andersson

Anna Andersson är adjunkt vid avdelningen Omvårdnad, Högskolan Väst.

Josefin Andersson Sols

Josefin Andersson Sols är doktorand i externredovisning vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Christel Backman

Christel Backman arbetar som universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet och har ett stort intresse för högskolepedagogik och kursutve...

Malin Berghammer

Malin Berghammer är lektor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst.

Lisbeth Dahlström

Lisbeth Dahlström är övertandläkare på Specialistkliniken för endodonti, Folktandvården, Västra Götaland.

Christophe Demaziere

Christophe Demazière är professor i kärnreaktorfysik vid Chalmers tekniska högskola.

Katherina Dodou

Katherina Dodou är lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Högskolan Dalarna.

Maren Eckart

Maren Eckart är docent i tyska vid Högskolan Dalarna.

Lars Edgren

Lars Edgren är professor i historia vid Lunds universitet.

Jenny Eklöf

Jenny Eklöf är lektor i idéhistoria vid Umeå universitet.

Hugues Engel

Hugues Engel är lektor i franska vid Stockholms universitet.

Linda Flores Ohlson

Linda Flores Ohlson är lektor i spanska vid Göteborgs universitet.

Lars Hammarstrand

Lars Hammarstrand är forskarassistent i signalbehandling vid Chalmers tekniska högskola.

Pia Heidtmann

Pia Heidtmann är adjunkt i matematik vid Mittuniversitetet.

Rebecca Hincks

Rebecca Hincks är lektor i engelska vid Kungliga Tekniska högskolan.

Robert Holmgren

Robert Holmgren är lektor i pedagogik vid Umeå universitet.

Tomas Holmgren

Tomas Holmgren är adjunkt i pedagogik vid Umeå universitet.

Jimmy Jaldemark

Jimmy Jaldemark är universitetslektor i pedagogik vid Mittuniversitetet. Han forskningsintresse berör förutsättningar för deltagande i nätbaserad u...

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson är adjunkt i historia vid Lunds universitet.

Kristina Jonäll

Kristina Jonäll är lektor i redovisning. Hon är verksam vid Handelshögskolan i Göteborg och har lång erfarenhet av undervisning och forskning i red...

Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson är pedagogisk utvecklare vid Kungliga Tekniska högskolan.

Maria Karlsson

Maria Karlsson är lektor i statistik vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Cecilia Kilhamn

Cecilia Kilhamn är lektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet och gästforskare vid Uppsala universitet.

Björn Kjellgren

Björn Kjellgren har bott och arbetat i Kina under flera år och är idag verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet.

Thomas Kvist

Thomas Kvist är docent vid Avdelningen för endodonti vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Fredrik Land

Fredrik Land är adjunkt i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Högskolan Dalarna.

André Leblanc

André Leblanc är lektor i franska vid Högskolan Dalarna.

Carolina León Vegas

Carolina León Vegas är lektor i spanska vid Högskolan Dalarna.

Monica Liljeström

Monica Liljeström är verksam vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Hon har bland annat forskat om hur man kan skapa djup och kvalitet i ...

Kerstin Lind

Kerstin Lind är adjunkt och doktorand i konstvetenskap och visuell kommunikation vid Linköpings universitet.

Katarina Lindahl

Katarina Lindahl är adjunkt i engelska med didaktisk inriktning vid Högskolan Dalarna.

Thomas Lingefjärd

Thomas Lingefjärd är docent i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet.

Jonas Moll

Jonas Moll är postdoktor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet.

Åsa Rejnö

Åsa Rejnö är lektor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst.

Mario Romero Vega

Mario Romero är lektor i datavetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan.

Elisabeth Saalman

Elisabeth Saalman är tekn.dr i kemi, har magisterexamen i folkhälsovetenskap samt magisterutbildning i IT-stödd distansutbildning. Hon är verksam v...

Svetlana Sabelfeld

Svetlana Sabelfeld är biträdande lektor i redovisning vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Frode Slinde

Frode Slinde, legitimerad dietist, universitetslektor och docent i klinisk nutrition, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgr...

Lena Stangvik Urban

Lena Stangvik-Urbán är adjunkt i vårdpedagogik och pedagogisk utvecklare vid Mälardalens högskola.

Christian Stöhr

Christian Stöhr är lektor i ingenjörsutbildningsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Lennart Svensson

Lennart Svensson är biträdande professor i signalbehandling vid Chalmers tekniska högskola.

Sara Uhnoo

Sara Uhnoo är lektor i sociologi vid institutionen för sociologi och arbets­vetenskap vid Göteborgs universitet. Hon undervisar i kriminologi och h...

Mattias Wahlström

Mattias Wahlström är docent i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hans forskning inriktar sig frä...

Ann-Marie von Otter

Ann-Marie von Otter är universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik, idrott och hälsa. Hon har en bakgrund som både grundskolelära...

Erik Öberg

Erik Öberg är adjunkt i informatik vid Mittuniversitetet.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer