Privatperson Logga in

Inkludering

- möjligheter och utmaningar

Skickas följande arbetsdag

319 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

I skolans värld är numera begreppet inkludering, liksom demokratiska värden och social rättvisa, i det närmaste oantastliga målsättningar. Likväl är det inte oproblematiskt att förverkliga dessa målsättningar i stora heterogena barn- och elevgrupper. I Inkludering – utmaningar och möjligheter ges framför allt lyckosamma exempel på situationer, där lärare och förskollärare förmår erbjuda goda lärandesituationer för barn och elever trots deras olikheter, men även exempel på situationer då detta...

Antologin är spännande då den växlar mellan att betrakta inkludering som ett pedagogiskt arbetssätt och som en politisk strategi. [...] en utmärkt diskussionsbok på olika nivåer i utbildningssystemet och i utvecklingsarbeten av pedagogiska praktiker.

Information

ISBN:

9789144102498

Utgivningsår:

2014

Artikelnummer:

38664-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

272

Författare

Margareta Sandström

Margareta Sandström är professor i didaktik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör lärare–elevkommunikat...

Jonas Stier

Jonas Stier är professor i interkulturella studier och forskningsledare vid Högskolan Dalarna. Vid sidan om undervisning och forskning har han mång...

Lena Nilsson

Lena Nilsson är docent i pedagogik vid Uppsala universitet och undervisar vid masterprogrammet i specialpedagogik samt i matematik i specialpedagog...

Ulla Damber

Ulla Damber, Umeå universitet, är docent i pedagogiskt arbete samt lektor i läs- och skrivundervisning och arbetar som lärarutbildare och skolforsk...

Silvia Edling

Silvia Edling är anställd som lektor i didaktik vid Uppsala universitet, men är för närvarande tjänstledig och arbetar som gästforskare på Högskola...

Cecilia Ferm Thorgersen

Cecilia Ferm Thorgersen är fil.dr, professor och ämnesföreträdare i musikpedagogik verksam vid institutionen för konst, kommunikation och lärande v...

Anneli Frelin

Anneli Frelin är docent i didaktik vid Högskolan i Gävle. Hon intresserar sig för lärares arbete och professionalitet, särskilt den relationella di...

Jörgen Mattlar

Jörgen Mattlar är lektor i didaktik vid Uppsala universitet, där han är verksam som lärarutbildare. Hans forskning handlar huvudsakligen om läromed...

Nina Mohss

Nina Mohss är masterstudent vid Uppsala universitet. Hon är utbildad förskollärare och specialpedagog och arbetar i dag som rådgivare på Specialped...

Carina Persson

Carina Persson är masterstudent vid Uppsala universitet och arbetar som specialpedagog i Stockholm. Hon har en masterexamen i didaktik samt en magi...

Adriana Velasquez

Adriana Velasquez är filosofie doktor i pedagogik vid Uppsala universitet och arbetar numera som postdoktor vid Linköpings universitet (Campus Norr...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer