Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker

Skickas följande arbetsdag

Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 374 kr inkl. moms
Studora e-bok 231 kr inkl. moms

Pedagogiskt arbete har under 2000-talet vuxit fram som ett ämne och forskningsområde. Det är lärares ”eget” forskarutbildningsämne inom vilket forskarutbildade lärare själva kan bidra till kunskapsutveckling med relevans för läraryrket. Det är den här bokens huvudsyfte att bidra till ämnets formering och utveckling - med utgångspunkt i de yngre årens pedagogiska praktiker, det vill säga förskola, förskoleklass och fritidshem. Innehållet är indelat i fyra teman. Det första rör ämnets identifi...

Läs mer

Pedagogiskt arbete har under 2000-talet vuxit fram som ett ämne och forskningsområde. Det är lärares ”eget” forskarutbildningsämne inom vilket forskarutbildade lärare själva kan bidra till kunskapsutveckling med relevans för läraryrket. Det är den här bokens huvudsyfte att bidra till ämnets formering och utveckling - med utgångspunkt i de yngre årens pedagogiska praktiker, det vill säga förskola, förskoleklass och fritidshem. Innehållet är indelat i fyra teman. Det första rör ämnets identifiering och huvudfrågor. Inom det andra temat tar författarna upp etiska och metodologiska perspektiv samt dilemman inom den praktiknära forskningen. Det tredje temat rör pedagogiskt arbete utifrån samhälleliga utmaningar förr och nu, bland annat barns rätt till en likvärdig utbildning. Inom det fjärde temat står praktisk pedagogisk handling i fokus, exempelvis konkreta undervisningssituationer och systematiskt kvalitetsarbete. Författarna är en grupp forskare, doktorander och lärarutbildare, som tillsammans ger en bred bild av ämnet och forskningsområdet pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. I boken väcks frågor i relation till den utbildningspraktik som studeras och som bör beaktas av såväl verksamma lärare, lärarutbildare som forskare. Boken vänder sig främst till lärarstudenter, lärarutbildare, doktorander, forskare och verksamma lärare med inriktning yngre barn.

Stäng

Författare

 ;

Pedagogiskt arbete har under 2000-talet vuxit fram som ett ämne och forskningsområde. Det är lärares ”eget” forskarutbildningsämne inom vilket forskarutbildade lärare själva kan bidra till kunskapsutveckling med relevans för läraryrket. Det är den här bokens huvudsyfte att bidra till ämnets formering och utveckling - med utgångspunkt i de yngre årens pedagogiska praktiker, det vill säga förskola, förskoleklass och fritidshem. Innehållet är indelat i fyra teman. Det första rör ämnets identifi...

Läs mer

Pedagogiskt arbete har under 2000-talet vuxit fram som ett ämne och forskningsområde. Det är lärares ”eget” forskarutbildningsämne inom vilket forskarutbildade lärare själva kan bidra till kunskapsutveckling med relevans för läraryrket. Det är den här bokens huvudsyfte att bidra till ämnets formering och utveckling - med utgångspunkt i de yngre årens pedagogiska praktiker, det vill säga förskola, förskoleklass och fritidshem. Innehållet är indelat i fyra teman. Det första rör ämnets identifiering och huvudfrågor. Inom det andra temat tar författarna upp etiska och metodologiska perspektiv samt dilemman inom den praktiknära forskningen. Det tredje temat rör pedagogiskt arbete utifrån samhälleliga utmaningar förr och nu, bland annat barns rätt till en likvärdig utbildning. Inom det fjärde temat står praktisk pedagogisk handling i fokus, exempelvis konkreta undervisningssituationer och systematiskt kvalitetsarbete. Författarna är en grupp forskare, doktorander och lärarutbildare, som tillsammans ger en bred bild av ämnet och forskningsområdet pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. I boken väcks frågor i relation till den utbildningspraktik som studeras och som bör beaktas av såväl verksamma lärare, lärarutbildare som forskare. Boken vänder sig främst till lärarstudenter, lärarutbildare, doktorander, forskare och verksamma lärare med inriktning yngre barn.

Stäng

Författare

 ;