Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Den statistiska undersökningen

- grundläggande metodik och typiska problem

Skickas följande arbetsdag

Kan man skriva en bok om statistisk metodik på ett sätt som gör att en läsare ­utan förkunskaper ändå har möjlighet att förstå vad området handlar om? Går det i så fall att göra det helt utan att använda några statistiska formler eller ­exempel på hur man gör statistiska analyser med datorprogram? I denna bok visar Björn Lantz att det är möjligt. Den bärande tanken med boken är att en majoritet av de studenter som läser grundläggande statistik på hög­skolenivå aldrig själva kommer att genomfö...

Läs mer

Kan man skriva en bok om statistisk metodik på ett sätt som gör att en läsare ­utan förkunskaper ändå har möjlighet att förstå vad området handlar om? Går det i så fall att göra det helt utan att använda några statistiska formler eller ­exempel på hur man gör statistiska analyser med datorprogram? I denna bok visar Björn Lantz att det är möjligt. Den bärande tanken med boken är att en majoritet av de studenter som läser grundläggande statistik på hög­skolenivå aldrig själva kommer att genomföra en statistisk studie. Däremot kommer många inom ramen för sitt framtida arbete att behöva läsa och förstå olika slag av rapporter där statistik används. Bokens mål är alltså inte att ge läsaren kunskaper att själv kunna genomföra en statistisk undersökning på en analytisk nivå, men att ge kunskaper och förståelse som gör det möjligt för läsaren • att själv kunna läsa, förstå och i viss mån kritiskt granska statistiska ­undersökningar, och • att kunna samarbeta effektivt med personer som har expertkunskap på det statistiska området inom ramen för statistiska studier. I bokens första del ges en översikt av metodiken kring statistiska ­undersökningar. I bokens andra del diskuteras ett antal vanliga metodmässiga ”fel och fällor” där till och med forskare på allra högsta nivå kan göra misstag när de genomför ­undersökningar. I anslutning till varje kapitel finns också ett antal övningsupp­gifter kopplade till innehållet som kan genomföras individuellt eller i grupp. I denna andra upplaga har ett helt nytt kapitel om signifikans vid stora urval ­tillkommit. Dessutom har ett antal lästips för fördjupning lagts till. Boken är främst avsedd som kurslitteratur på högskolenivå, men vänder sig till alla som planerar att ta del av eller arbeta aktivt med en statistisk undersökning. Andra upplagan

Stäng
Information

Författare:

Björn Lantz

ISBN:

9789144103372

Utgivningsår:

2011

Revisionsår:

2014

Artikelnummer:

35647-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

200
 ;