Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kvalitativa intervjuer

Samtalskunskap genom forskningsintervjuer

Skickas följande arbetsdag

Den kvalitativa intervjun är i dag en av de vanligaste forskningsmetoderna inom human- och samhällsvetenskaperna, om inte den allra vanligaste. Den här boken hjälper läsaren att genomföra, skriva, presentera, förstå och kritiskt granska alla de olika former av kvalitativ intervjuforskning som praktiseras i dag. Författaren presenterar och diskuterar även en rad exempel på utmärkta intervjustudier. Boken inleds med en teoretiskt grundad presentation av kvalitativa intervjuer och en beskrivnin...

Läs mer

Den kvalitativa intervjun är i dag en av de vanligaste forskningsmetoderna inom human- och samhällsvetenskaperna, om inte den allra vanligaste. Den här boken hjälper läsaren att genomföra, skriva, presentera, förstå och kritiskt granska alla de olika former av kvalitativ intervjuforskning som praktiseras i dag. Författaren presenterar och diskuterar även en rad exempel på utmärkta intervjustudier. Boken inleds med en teoretiskt grundad presentation av kvalitativa intervjuer och en beskrivning av hur samtal har använts på många olika sätt för att producera kunskap. Särskild uppmärksamhet riktas mot de komplementära positioner som kännetecknar den upplevelsefokuserade intervjun (fenomenologiska positioner) respektive den språkfokuserade intervjun (diskursorienterade positioner), och som fokuserar på intervjusamtal som rapporter (om intervjupersonernas upplevelser) respektive som redogörelser (utifrån själva intervjusituationen). Boken tar också upp olika sätt att designa kvalitativa intervjustudier, betydelsen av småskaliga studier i en värld av big data, reflektioner kring forskningsetik samt likheter och skillnader mellan forskningsintervjuer och journalistik.

Stäng
Information

Författare:

Svend Brinkmann

Översättare:

Ann Lagerhammar

Språk:

Svenska

ISBN:

9789144180564

Utgivningsår:

2024

Artikelnummer:

47210-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

256
 ;