Rasten

Möjligheternas mellanrum

Skickas följande arbetsdag

273 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Rasten har funnits så länge utbildningsverksamhet har förekommit. Historiskt har rasten snarast setts som en tid för ”ickelärande”, ett kortare uppehåll då eleverna fick paus från lärandet. Den här antologin förespråkar i stället att rasten ses som ett möjligheternas mellanrum, ett rum för lek, kreativitet och rörelse som också ger rekreation och vila. Frågor som behandlas i antologin är följande: Vilken betydelse har lek och rörelse på rasten och hur kan det uppmuntras? Vilken betydelse har...

Boken tar upp hur en genomtänkt rastverksamhet kan bidra positivt till elevernas utveckling av social kompetens. Med en helhetssyn på skoldagen, som innefattar både lektioner och raster, kan man nå långt i arbetet att skapa trygghet i skolan. I boken får vi också förslag och exempel på en mängd material och miljöer som berikar rasterna.

Information

Översättare:

Nils-Martin Lundsgård

Illustratör:

Anna-Karin Fryxell

Språk:

Svenska (special)

ISBN:

9789144124049

Utgivningsår:

2019

Artikelnummer:

39833-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

216

Författare

Ann S Pihlgren

Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutv...

Lars Berglund

Lars Berglund är fritidspedagog och idrottslärare och har varit det sen 1988, alltså tre år innan Sovjetunionen föll! Han är fotbollstränare och ha...

Olof Jonsson

Olof Jonsson är den lärare i fritidshem som förmodligen mest är känd för att ha satt rastverksamheten på kartan i Sveriges skolor. Under de senaste...

Eva Kane

Eva Kane, fil.dr och MSSc Master of Social Science i Lifelong learning, arbetar som universitetslektor med utbildning av fritidslärare på Stockholm...

Anna Larsson

Anna Larsson (f. 1967), docent i idéhistoria och universitetslektor vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen är utbildningshistoria och sam...

Håkan Larsson

Håkan Larsson är professor i idrott inriktning utbildningsvetenskap. Han är verksam vid GIH och Högskolan Dalarna och har ett brett intresse för på...

Anna Lenninger

Anna Lenninger är utbildad landskapsarkitekt. Hon har framför allt intresserat sig för hur barn använder utomhusmiljöer – och hur vuxnas föreställn...

Knut Løndal

Knut Løndal är filosofie doktor i idrottsvetenskap och arbetar som professor i kroppsøving vid Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Oslo...

Maria Rönnlund

Maria Rönnlund är docent i pedagogiskt arbete vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Hon har bedrivit forskning...

Gustav Sundh

Gustav Sundh är förstelärare i fritidshem, fritidspedagog och jobbar på Glömstaskolan i Huddinge. Han har arbetat som fritidspedagog i 15 år och ha...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer