Vård och behandling vid kärlsjukdomar

Skickas följande arbetsdag

430 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Kärlsjukdomar kan ge en mångfasetterad symtombild som ställer krav på bred kompetens hos hela teamet som arbetar med kärlsjukdomar oavsett professionstillhörighet. Alla yrkeskategorier behöver ha goda kunskaper om aterosklerosutveckling, medicinsk, kärlkirurgisk och endovaskulär vård och behandling, men även hälsopedagogisk kompetens och goda kunskaper om sekundär prevention. Denna bok har som utgångspunkt ett sådant helhetsperspektiv. Bokens tyngdpunkt ligger på det praktiska omhändertagande...

Författare

Christine Kumlien

Christine Kumlien (f.d. Wann-Hansson) är leg. sjuksköterska med inriktning mot kärlkirurgi, klinisk professor vid kärlenheten, Skånes universitetss...

Anders Gottsäter

Anders Gottsäter är professor och överläkare i kärlmedicin, Kärlcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Bengt Lindblad

Bengt Lindblad, docent, överläkare, kärlkirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Stefan Acosta

Stefan Acosta, docent, specialistläkare kärlkirurgi, kärlkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Carin Alm-Roijer

Carin Alm-Roijer, dr med.vet., lektor, leg sjuksköterska med specialinriktning kardiologi och prevention vid hjärt- och kärlsjukdom, Malmö Högskola.

Peter Danielsson

Peter Danielsson, med.dr, överläkare, specialist i kärlkirurgi, Länssjukhuset i Halmstad.

Nuno Dias

Nuno Dias, docent, specialistläkare kärlkirurgi, kärlkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Karl-Fredrik Eriksson

Karl-Fredrik Eriksson, docent, överläkare, kärlkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Frida Fondelius

Frida Fondelius, leg. sjuksköterska, dialysavdelningen kliniken för njurmedicin och transplantation, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Isabel Goncalves

Isabel GonÇalves, docent, specialistläkare, kardiologiska klinken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Ulf Hedin

Ulf Hedin är professor i experimentell kärlkirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi samt överläkare vid Kärlkirurgiska kliniken ...

Hans Herlitz

Hans Herlitz är professor i Njurmedicin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin. Hans forskning rör njurarnas roll för uppkoms­ten av högt ...

Jan Holst

Jan Holst, docent, överläkare, kärlkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Åsa-Linda Lethagen

ÅsaLinda Lethagen, med.dr, överläkare kärlmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Hans Lindgren

Hans Lindgren är överläkare och medicine doktor i endovaskulär behandling. Han är verksam som sektionsansvarig läkare för interventionell radiologi...

Fredrik Lundgren

Fredrik Lundgren, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus.

Martin Malina

Martin Malina är docent, överläkare och sektionschef vid Kärcentrum, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Thomas Mandl

Thomas Mandl är docent och överläkare i reumatologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Maria Magnsbacka

Maria Magnsbacka, klinisk adjunkt, specialistsjuksköterska kirurgi, kärlkirurgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Christina Monsen

Christina Monsen, leg. sjuksköterska, kärlkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Thomas Mätzsch

Thomas Mätzsch är docent vid Kärlenheten, Kärnsjukhuset i Skövde.

Olle Nelzén

Olle Nelzén, docent, adjungerad universitetslektor och överläkare kärlkirurgi, Uppsala Universitet & Skaraborgs sjukhus/Kärnsjukhuset, Skövde.

Camilla Nilsson

Camilla Nilsson, leg. sjuksköterska, koagulationscentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Jerker Persson

Jerker Persson är medicine doktor vid Lunds universitet samt överläkare och verksamhetschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg/Mölndal.

Monica Pettersson

Monica Pettersson är leg. sjuksköterska, och filosofie doktor i omvårdnad, Göteborgs universitet. Monica arbetar på Institutionen för vårdvetenskap...

Håkan Pärsson

Håkan Pärsson är docent och överläkare i kärlkirurgi vid Kirurgiska kliniken, Helsingborgs lasarettet i Helsingborg.

Hans Ravn

Hans Ravn, överläkare, kirurgiska kliniken, Höglandssjukhuset Eksjö.

Timothy Resch

Timothy Resch är docent och överläkare vid Kärlcentrum, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Björn Sonesson

Björn Sonesson, docent, överläkare, kärlkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Martin Stagmo

Martin Stagmo är medicine doktor vid Lunds Universitet och överläkare i kardiologi, verksamhetsområde Hjärta och lungor vid Skånes universitetssjuk...

Catharina Stjärnborg-Elofsson

Catharina Stjärnborg-Elofsson, leg. sjuksköterska, medicinmottagningen, Hässleholms Sjukhus.

Susanne Svensson

Susanne Svensson, leg. sjuksköterska, kärlkliniken, Universitetssjukhus, Malmö.

Anders Wanhainen

Anders Wanhainen, professor, överläkare, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, kärlkirurgi, Uppsala universitet, Uppsala.

Reinhard Volkmann

Reinhard Volkmann, docent, universitetslektor, överläkare klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Avliden 2010

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer