Återgång i arbete

Processer, bedömningar, åtgärder

Skickas följande arbetsdag

307 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärds­samhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara. Kunskapsbaserade åtgärder för att främja å...

Information

ISBN:

9789144078236

Utgivningsår:

2015

Artikelnummer:

35921-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

233

Författare

Kerstin Ekberg

Kerstin Ekberg är professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet samt vid Folkhälsovetenskapligt cent...

Mona Eklund

Mona Eklund är senior professor i arbetsterapi vid Lunds universitet och docent i psykologi. Hon har de senaste 30 åren forskat om aktivitet och ps...

Gunnel Hensing

Gunnel Hensing är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet. Hon forskar om sjukfrånvaro, arbetsförmåga och återgång i arbete vid psykisk...

Ulrika Bejerholm

Ulrika Bejerholm är legitimerad arbetsterapeut och professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet, där hon leder forsk...

Lena-Karin Erlandsson

Lena-Karin Erlandsson är docent i arbetsterapi vid Lunds universitet, Institutionen för hälso­vetenskaper. Huvud­fokus för forskningen är metodutve...

Annie Hansen Falkdal

Annie Hansen Falkdal, med.dr, leg. arbetsterapeut, konsult vid Avdelningen för vård och hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting och associerad till ...

Karin Harms-Ringdahl

Karin Harms-Ringdahl, professor i sjukgymnastik/fysioterapi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, ...

Kristina Holmgren

Kristina Holmgren är docent i folkhälsovetenskap och lektor i arbets­terapi vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Arbetsterapi, Götebo...

Gun Johansson

Gun Johansson, epidemiolog vid Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Stockholms läns landsting och forskare vid Institutet för Miljömedicin (IMM) K...

Jesper Löve

Jesper Löve, bitr. lektor i folkhälsovetenskap vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Med ett huvudsakligt fok...

Urban Markström

Urban Markström är docent i socialt arbete vid Umeå universitet samt verk­sam som International Reader vid Swedish school of Social Science, Helsin...

Elisabeth Persson

Elisabeth Persson dr med.vet., leg. arbetsterapeut och ergonom. Arbetar i ett interdisciplinärt smärthanteringsprogram, VO Neurologi och Rehabilite...

Marcelo Rivano Fischer

Marcelo Rivano Fischer är psykolog, fil.dr och verksamhetschef för Smärtrehabilitering och Kunskaps­centrum smärta vid Skånes universitetssjukhus s...

Carin Staland Nyman

Carin Staland Nyman, med.dr socialmedicin, lektor vid sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad. Hennes forskning är bland annat inrik...

Christian Ståhl

Christian Ståhl, fil.dr i arbetslivsinriktad rehabilitering och verksam som universitetslektor vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabiliterin...

Charlotte Wåhlin

Charlotte Wåhlin, med.dr, ergonom/leg. fysioterapeut vid Arbets- och miljömedicin, Landstinget i Östergötlands, med uppdrag i Östergötland, Jönköpi...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer