Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Svenska sammanhang

Svenska sammanhang är en ny serie i svenska som andraspråk. Läromedlet är avsett att an­vändas på gymnasiet eller på komvux i kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Serien består av Svenska sammanhang 1 och Svenska sammanhang 2-3.

Läromedlets struktur
Varje kapitel i läromedlen bygger på ett aktuellt och elevnära tema som sätter det lästa i relation till elevens egna erfarenheter. Eleverna möter texter som lockar till läsning och som syftar till att öka deras förståelse om sig själva och om det allmänmänskliga. Med textfrågornas hjälp tränas läsförståelsen, på, mellan och bortom raderna. Till varje kapitel hör ordlistor, ordövningar och grammatikövningar.


Svenska sammanhang 1

Svenska sammanhang 1 har en direkt koppling till ämnesplanen för Svenska som andraspråk 1 (sva 1). Boken är uppdelad i fem kapitel som går hand i hand med det centrala innehållet. Varje kapitel inleds med tydliga mål och avslutas med en självvärdering som synliggör lärandet för eleverna.

Genomgångarna har en tydlig formativ struktur och följs av delmoment där eleverna får ”testa själva”. Modelltexterna är omsorgsfullt valda för att vara såväl engagerande som utmanande. Genomgående i läromedlet finns ett särskilt fokus på ord och begrepp samt språkliga strategier.

Svenska sammanhang 1 är en vidareutveckling av läromedlet Svenska för mig.

Svenska sammanhang 2−3

Även Svenska sammanhang 2−3 har en direkt koppling till ämnesplanen. Förutom det självklara kursinnehållet har Svenska sammanhang 2−3 ett särskilt fokus på vetenskapligt skrivande och förbereder eleverna väl för högskolestudier. Stegvis får de utveckla förmågan att strukturera, referera och värdera texter och information samt kritiskt granska språkbruket i utredande och argumenterande texter.