Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Svenska 1, 2 och 3 – en komplett handbok

Äntligen ett läromedel där hela gymnasiets svenskämne är samlat i en och samma bok!

Svenska 1, 2 och 3 − en komplett handbok tar på ett kärnfullt och engagerande sätt upp samtliga delar av det centrala innehållet i kurserna Svenska 1, 2 och 3. Genom det behändiga allti-ett-formatet tydliggörs ämnets progression samtidigt som eleverna enkelt kan gå tillbaka och repetera. I det digitala läromedlet finns ett gediget kompletterande material som fungerar som en förlängd arm till innehållet i den tryckta boken. Digitalt finns även en mängd självrättande övningar som tränar språkriktighet och ordkunskap.

Tre kurser, tre färger

Svenska 1, 2 och 3 − en komplett handbok behandlar momenten litteratur, tala, skriva samt språk och språkriktighet. Allt som hör till ett moment ligger samlat och de olika kurserna är markerade med tre olika färger: en färg för Svenska 1, en för Svenska 2 och en för Svenska 3. I samtliga avsnitt går ämnets faktakunskaper och ämnets förmågor hand i hand. Varje avsnitt inleds med en kort presentation av kursmomentet och följs därefter av konkreta genomgångar och modellerande exempeltexter som slutligen mynnar ut i uppgifter som ger eleverna handfast träning. Digitalt finns fler övningar som ger eleverna möjlighet att träna mer på specifika moment.

Innehåll

Läromedlet består av sex kapitel. Det första kapitlet är ett förberedande kapitel som handlar om studieteknik och som syftar till att ge eleverna goda tips inför det fortsatta arbetet med boken. Därefter följer kapitlet Litteraturen. I Svenska 1 får eleverna lära sig mer om novellanalys, centrala motiv och berättartekniska grepp. Arbetet i Svenska 2 fortsätter med litteraturhistoria, litteraturvetenskapliga verktyg och möjligheter till mer avancerad analys. I Svenska 3 ligger fokus på epik, lyrik och dramatik. I det digitala läromedlet kan du hitta en kortare litteraturöversikt. Naturligtvis finns både män och kvinnor representerade från olika tider och olika världsdelar.

Kapitlet Tala följer en stigande svårighetsgrad med början i enklare presentationer, en fortsättning i argumenterande tal och ett avslutande avsnitt om retoriska stilmedel och talanalys.

Kapitlet Skriva tar upp referat, inlägg, debattinlägg, argumenterande text, essä, pm samt vetenskapligt skrivande. Samtliga delar har exempeltexter och övningsförslag för arbete tillsammans eller enskilt. Successivt byggs kompetensen upp att använda sig av den retoriska arbetsprocessen när det gäller både att tala och att skriva.

Kapitlet Språk och språkriktighet innehåller ett antal uppgifter som behandlar språksociologi, Sveriges nationella minoritetsspråk och grammatisk analys samt ordkunskap.


I elevpaketet ingår:

Tryckt elevbok

Digitalt läromedel:

Inlästa texter med autentiska röster

Övningar som tränar ordkunskap, grammatik och språkriktighet

Omfattande extramaterial

Tips inför nationella proven

I lärarpaketet ingår:

Tryckt lärarhandledning

Elevens digitala läromedel

Digitala resurser:

Kopplingar till läroplan och ämnesplaner

Genomgång av kursens moment

Matriser och stödmallar

Diagnoser och bedömningsförslag