Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Write On

Write On

Många elever tycker att det är svårt när de ska börja skriva och behöver därför meningsfulla uppgifter som är väl avgränsade och lagom utmanande för att de ska komma igång. Övningarna i Write On bygger systematiskt upp elevernas självförtroende när det gäller att våga uttrycka sig och att skriva texter på engelska. De ger också eleverna en känsla för språkets byggstenar och hur texter i olika genrer ser ut och fungerar.

40 varierade övningar 

De varierade 40 övningarna i varje bok har tydliga instruktioner med steg för steg-stöttning. Det är viktigt att eleven får skriva utifrån sina egna förutsättningar. Därför utvecklas ofta övningarna i flera steg och eleven kan gå vidare och utmanas på sin nivå. Ibland finns en ordlista och ibland fakta- och grammatikunderlag som eleven kan välja att använda sig av. Flera övningar leder också vidare till en paraktivitet. 

Metodisk skrivträning 

Övningarna är tydligt avgränsade i både tid och omfång vilket ger möjlighet till regelbunden skrivträning för dina elever vare sig du utgår ifrån ett läromedel i engelska eller plockar ihop ditt eget material. Write On är också en värdefull resurs när du vill hitta skrivuppgifter för en speciell elev eller underlag till specialpedagogen, vikarien eller undervisningen på lovskolan. Den utförliga innehållsförteckningen vägleder dig när du väljer vilka övningar du vill använda. Det finns mycket att välja på! Övningarna kan ingå som en del av ett tema eller för att förstärka ett grammatikmoment men framför allt fokuserar de på att ge eleverna möjlighet att på ett strukturerat sätt, och med små steg, träna på sitt skrivande.

Skriva på papper eller digitalt

Förutom den tryckta boken med övningar ingår en smart digital resurs med tre inloggningar. Du kan alltså välja mellan att kopiera övningarna till eleverna och låta dem skriva på papper eller att låta dem skriva digitalt. De skrivbara pdf:erna, som du hittar när du loggar in i den digitala resursen, exporterar du till eleverna i den plattform eller det system du använder. 

Underlättar för dig

Write On gör det enkelt för dig att tillämpa ett skrivutvecklande arbetssätt även om din tid för respons är begränsad. I lärarkommentarerna får du vägledning om hur eleverna kan arbeta med att ge varandra respons och vilket fokus du kan ha i din återkoppling. Du får också tips på fördjupningsmöjligheter och klassrumsgemensamma aktiviteter.

Läs mer om On-serien