Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Insikt

Organisering, ledning, styrning

Insikt är en serie korta böcker med inriktning på organisationer, ledning och styrning. Med serien vill vi tillhandahålla kvalitetslitteratur kring aktuella ämnen inom området, presenterade på ett tillgängligt sätt. De ska kunna användas i undervisningssituationer och som fortbildning för praktiker. Ambitionen är att ge en aktuell bild över ”state of the art” inom ett visst område. Samtidigt är det inte en fråga om läroböcker som mer neutralt beskriver verkligheten. Insikt är forskningslitteratur som driver en tydlig tes och har ett budskap.

Serien Insikt har mycket höga ambitioner när det gäller kvalitet. Allt som publiceras i Insikt är forskningsbaserat och kvalitetsgranskat med double blind peer review. Granskningen leder till krav på förbättringar eller till att manuset inte publiceras, allt för att säkra att textens kvalitet lever upp till seriens högt ställda ambitioner.

Serien kommer att fyllas på med titlar kontinuerligt. Har du ett uppslag som skulle passa in i serien Insikt? Kontakta gärna någon av seriens redaktörer, kontaktinformation finns längst ner på sidan.


Produktbild

Redaktör för serien Insikt är Johan Alvehus, lektor vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Han forskar främst i ämnen kunskapsarbete och professionsorganisationer inom privat och offentlig sektor.

Kvalitetsgranskning

Med serien Insikt vill vi bidra till kvalitetslitteratur inom området organisering, ledning och styrning och samtidigt skapa ett format där forskare kan nå ut med sina resultat till en bredare publik. Kvalitetsgranskningen gör att publikationer i serien ska klassas som forskningspublikationer.

Vilka studier publiceras?

Böckerna i Insikt bör, men måste inte, vara baserade på empiriska studier. Vidare ska de vara problematiserande och samtidigt nyanserade. De ska ha en tydlig tes och forskningsbidrag. En kritiskt reflekterande hållning är önskvärd. Texten ska samtidigt vara skriven på ett sådant sätt att den är tillgänglig även för studenter och praktiker, vilket innebär att texten måste ha en tydlig struktur och tillgängligt språk.

Ämnen

Insikt är en serie inom ämnet företagsekonomi och närliggande områden (t.ex. offentlig förvaltning). Ambitionen med titlarna är att de ska vara ämnesrelevanta men samtidigt ha ett samhällstillvänt tilltal. Texter med mer ”tekniskt” innehåll måste ta detta i beaktande. Kontakta gärna redaktör eller förläggare om du har frågor kring huruvida en speciell idé kan passa i serien.

Listan nedan utgör exempel på intressanta områden: 

 • Organisering
 • Ledarskap
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • Redovisning/revision
 • Finansiering
 • Marknadsföring
 • Hållbarhet/organisationers sociala ansvar

Formalia

En första bedömning av huruvida manuset passar in i serien görs av redaktör och förläggare. Efter detta anonymiseras manuset och skickas på peer review. Slutgiltigt publiceringsbeslut fattas av förläggare och redaktör i samråd.

 • Textens omfattning är maximalt 300 000 tecken, vilket blir ca 150 sidor i tryck.
 • Referenser enligt Harvardsystemet.
 • Introduktionskapitel med tydlig problematisering.
 • Avslutande kapitel med tydligt bidrag.
 • Metoddiskussion i appendix (maximalt ca 5 sidor).

Formatet gör det möjligt att publicera mer sammanhållna forskningsresultat från empiriska studier än vad som normalt är möjligt i en journalpublikation. Detta gör att mer omfattande empiriska projekt kan presenteras. Vi rekommenderar att författaren/författarna inkommer med en idéskiss omfattande ca 4–5 sidor text för en initial bedömning av idén från redaktör och förläggare.