Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

En bild – tusen ord

Bilder som språngbräda in i språket!

Utifrån fem tydliga temabilder lockar En bild - tusen ord till kommunikation: ord blir till meningar som blir till längre texter. Läromedlet passar elever som studerar svenska på nybörjarnivå men kan också användas i specialundervisning eller med elever som uppvisar språkliga svårigheter. En bild – tusen ord lämpar sig alldeles utmärkt för de lärare som vill individanpassa sin undervisning och till utbildningar med såväl heterogena grupper som med kontinuerligt intag.

Fem bilder, tre språknivåer
En bild – tusen ord består av fem tydliga temabilder med skarpa färger: Vid frukostbordet, I klassrummet, I parken, I klädaffären och I idrottshallen. Till varje bild finns två övningsböcker med ett rikt utbud av övningar på två olika nivåer – nivå A som riktar sig till elever som är nybörjare i svenska och nivå B som passar elever som har kommit en bit på väg i språket. Övningar till elever som ligger på en avancerad nivå i svenska finns att tillgå digitalt.
En bild − tusen ord erbjuder noggrant ihopsatta övningar som med bilder som utgångspunkt fokuserar på ord och begrepp, grammatik och muntlig aktivitet.

Med förstaspråket som stöd

Elevernas förstaspråk används med fördel som stöd i inlärningen av ett nytt språk. I elevböckerna finns därför återkommande tillfällen där eleverna får ta hjälp av sitt förstaspråk för att bygga upp nya kunskaper i svenska. Eleverna tränar sitt nya språk tillsammans med alla, i par och enskilt. Elevernas förstaspråk ses som en resurs i lärandet och jämförs kontinuerligt med svenskan t.ex. vad gäller enklare grammatiska strukturer.

Bildbaserat lärande

Bilder är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg som kan stimulera och underlätta språkinlärningen. En bild – tusen ord har skapats utifrån den stora efterfrågan på bildstöd i språkundervisningen. Bilder gör att elever kan känna delaktighet även när språket ännu inte finns där.


Digitalt läromedel

Med elevpaketet kan eleverna arbeta både med den tryckta boken och digitalt. Elever som lär sig ett nytt språk gynnas av båda delar – genom att skriva med penna och forma bokstäver och ord på egen hand, men också genom den digitala resursens hjälpmedel och inbyggda struktur. I det digitala läromedlet kan eleverna få frågorna upplästa med textföljning. Genom de interaktiva uppgifterna övar eleverna på nya ord och begrepp.

En bild – tusen ord