Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Dialoger

Lekfull andraspråksinlärning

Dialoger är en serie bestående av två böcker avsedda för undervisning i svenska som andraspråk. Böckerna innehåller korta humoristiska historier i dialogform som skapar entusiasm och samhörighet. Såväl elever som lärare har roligt och dialogerna fungerar som isbrytare med nya elever. Dialogernas stil får även nervositeten att släppa hos eleverna.

För att underlätta användningen i heterogena grupper är varje dialog återgiven i en lättare och en svårare version, vilket ger alla elever möjlighet att tillgodogöra sig innehållet och kunna delta i de gemensamma läsförståelse- och diskussionsuppgifterna.

Böckerna är skrivna med glimten i ögat och hjälper eleverna att ta till sig svenska på ett lekfullt och intresseväckande sätt. Inlärningen sker via presentation av nya ord och uttryck, läsförståelsefrågor, diskussions-frågor och skrivuppgifter. Dialogerna innehåller många poänger och kan med fördel läsas flera gånger.

Dialogerna är sorterade i stigande svårighetsgrad och har en naturlig progression. De är även inlästa så att eleverna lätt kan lyssna på dem, få förståelse för uttalet och höra på dem flera gånger.

ELEVPAKET MED DIGITALT LÄROMEDEL

I elevpaketet ingår tryckt elevbok och digitalt läromedel där det ingår inläst material med autentiskt tal och textföljning, interaktiva uppgifter och extra grammatikträning.