Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Mats Börjesson

Kapitelförfattare

Redaktör

Mats Börjesson är sociolog och professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Han har två typer av forskningsinriktningar. Den första rör hur människor kategoriseras i och genom olika typer av välfärdsstatliga institutioner, såsom rättspsykiatri, psykiatri, socialtjänst och i skolan. Merparten av dessa studier har haft ett historisktkomparativt perspektiv och ofta fokuserat på normalitet och social anpassning. Den andra handlar om vetenskapsteori och metodologi, särskilt retorik, diskursanalys och narrativ analys. Här spänner studieobjekten från enskildas berättelser till bredare kollektiva. Under senare tid har han också fokuserat på hur organisationer berättar sig själva - och hur berättelser organiserar.

Mats Börjesson är sociolog och professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Han har två typer av forskningsinriktningar. Den första rör hur människor kategoriseras i och genom olika typer av välfärdsstatliga institutioner, såsom rättspsykiatri, psykiatri, socialtjänst och i skolan. Merparten av dessa studier har haft ett historisktkomparativt perspektiv och ofta fokuserat på normalitet och social anpassning. Den andra handlar om vetenskapsteori och metodologi, särskilt retorik, diskursanalys och narrativ analys. Här spänner studieobjekten från enskildas berättelser till bredare kollektiva. Under senare tid har han också fokuserat på hur organisationer berättar sig själva - och hur berättelser organiserar.