Sverige
Privatperson Logga in
Ingen bild

Maud Söderlund

Kapitelförfattare

Maud Söderlund är leg. sjuksköterska, filosofie doktor i pedagogik, doktor i hälsovetenskaper, docent i vårdvetenskap vid Åbo Akademi (ÅA) och professor emerita. Hon har arbetat vid Högskolan i Gävle, HiG, vid Diakonhjemmet Høgskole i Oslo som professor och vid ÅA som gästprofessor. Hennes forskning omfattar vårdares, patienters och anhörigas erfarenheter av vård och dess betydelse för deras hälsa, vilket har resulterat i avhandlingar i såväl pedagogik som vårdvetenskap. Forskningsansatserna är företrädesvis kvalitativa, från fenomenografi till fenomenologioch hermeneutik. Numera arbetar hon med vårdvetenskaplig utveckling avseende substans och metod samt hälsopedagogisk forskning utgående från den ontologiska hälsomodell som utvecklats vid Åbo Akademi, enheten för vårdvetenskap. Hon handleder även doktorander i pedagogik vid ÅA och HiG.

Maud Söderlund är leg. sjuksköterska, filosofie doktor i pedagogik, doktor i hälsovetenskaper, docent i vårdvetenskap vid Åbo Akademi (ÅA) och professor emerita. Hon har arbetat vid Högskolan i Gävle, HiG, vid Diakonhjemmet Høgskole i Oslo som professor och vid ÅA som gästprofessor. Hennes forskning omfattar vårdares, patienters och anhörigas erfarenheter av vård och dess betydelse för deras hälsa, vilket har resulterat i avhandlingar i såväl pedagogik som vårdvetenskap. Forskningsansatserna är företrädesvis kvalitativa, från fenomenografi till fenomenologioch hermeneutik. Numera arbetar hon med vårdvetenskaplig utveckling avseende substans och metod samt hälsopedagogisk forskning utgående från den ontologiska hälsomodell som utvecklats vid Åbo Akademi, enheten för vårdvetenskap. Hon handleder även doktorander i pedagogik vid ÅA och HiG.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer