Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Magnus Jegermalm

Kapitelförfattare

Magnus Jegermalm är professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola och affilierad professor vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Han har sedan slutet av 1990-talet bedrivit forskning om framför allt tre olika aspekter av anhörigomsorg, ofta med ett internationellt perspektiv. För det första har det handlat om omfattningen av anhörigomsorg över tid, för det andra om samspelet mellan anhöriga och andra välfärdsaktörer, såsom offentlig omsorg eller ideella organisationer, och för det tredje om det praktiska sociala arbetet med stöd för anhöriga som är omsorgsgivare. I den senare har fokus legat på om det finns ett gap mellan det som erbjuds och det som efterfrågas av anhöriga.

Magnus Jegermalm är professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola och affilierad professor vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Han har sedan slutet av 1990-talet bedrivit forskning om framför allt tre olika aspekter av anhörigomsorg, ofta med ett internationellt perspektiv. För det första har det handlat om omfattningen av anhörigomsorg över tid, för det andra om samspelet mellan anhöriga och andra välfärdsaktörer, såsom offentlig omsorg eller ideella organisationer, och för det tredje om det praktiska sociala arbetet med stöd för anhöriga som är omsorgsgivare. I den senare har fokus legat på om det finns ett gap mellan det som erbjuds och det som efterfrågas av anhöriga.