Sverige
Privatperson Logga in
Ingen bild

Jennie Fors

Kapitelförfattare

Jennie Fors är samhällsvetare och filosofie kandidat i statskunskap och freds- och konfliktforskning. Hon började tolka mellan spanska och svenska 1976 och gör det alltjämt. 1978 avlade hon prov vid dåvarande Kommerskollegium (numera Kammarkollegiet) och blev auktoriserad tolk. Två år senare blev hon auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk. Samtidigt började hon undervisa tolkar i juridik, samhällskunskap, migrationskunskap, tolketik och tolkteknik samt språkhandledning i spanska. Undervisningen har ägt rum bland annat på folkhögskolor, studieförbund och på Uppsala och Stockholms universitet. Sedan 1987 har hon också arbetat med olika uppdrag åt Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, bland annat med framställning av olika testmaterial. Jennie Fors har under åren också haft en mängd olika konsultuppdrag relaterade till tolkning, juridik och språk för olika myndigheter. Tillsammans med juris kandidat Brittmari Ulvås Mårtenson har hon skrivit läroböckerna: Juridik för tolkar, Samhällskunskap för tolkar och Migrationskunskap för tolkar. Hon har också författat ett stort antal övningsrollspel och studiefrågor samt sammanställt terminologilistor inom de olika ämnesområdena.

Jennie Fors är samhällsvetare och filosofie kandidat i statskunskap och freds- och konfliktforskning. Hon började tolka mellan spanska och svenska 1976 och gör det alltjämt. 1978 avlade hon prov vid dåvarande Kommerskollegium (numera Kammarkollegiet) och blev auktoriserad tolk. Två år senare blev hon auktoriserad tolk med specialkompetens som rättstolk. Samtidigt började hon undervisa tolkar i juridik, samhällskunskap, migrationskunskap, tolketik och tolkteknik samt språkhandledning i spanska. Undervisningen har ägt rum bland annat på folkhögskolor, studieförbund och på Uppsala och Stockholms universitet. Sedan 1987 har hon också arbetat med olika uppdrag åt Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, bland annat med framställning av olika testmaterial. Jennie Fors har under åren också haft en mängd olika konsultuppdrag relaterade till tolkning, juridik och språk för olika myndigheter. Tillsammans med juris kandidat Brittmari Ulvås Mårtenson har hon skrivit läroböckerna: Juridik för tolkar, Samhällskunskap för tolkar och Migrationskunskap för tolkar. Hon har också författat ett stort antal övningsrollspel och studiefrågor samt sammanställt terminologilistor inom de olika ämnesområdena.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer