Sverige
Privatperson Logga in
Ingen bild

Hanna Westberg

Kapitelförfattare

Hanna Westberg är docent i pedagogik och forskare inom programmet Arbetsorganisation och utvecklingsprocesser vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Hon har deltagit i och lett forskningsprojekt om att skapa nya möjligheter för kvinnor i arbetslivet. En kärnfråga i den forskning som hon för närvarande bedriver är hur arenor skall utformas för att stimulera lärandeprocesser och främja innovativa miljöer för lokala och regionala initiativ och samtidigt ta tillvara både kvinnors och mäns kunskaper och resurser. En annan kärnfråga behandlar individers lärprocesser och kunskapsbildning i organisationer; till exempel organisationers metoder för att hantera utvecklingsarbete. En tredje kärnfråga behandlar utvecklingsprocessen med utgångspunkt i jämställdhet, klass och etnicitet. Bland utgivna skrift er kan nämnas Kvinnor och män märks. Könsmärkning av arbete – en dold lärandeprocess (1996), hon är redaktör för Regionala tillväxtavtal – en fråga om att bryta gamla mönster? (2005). Hanna medverkar också i antologin På gränsen till genombrott (2005) och genom artikeln Könssegregering i utbildning och arbetsliv i Arbetslivsinstitutets årsbok (2006).

Hanna Westberg är docent i pedagogik och forskare inom programmet Arbetsorganisation och utvecklingsprocesser vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Hon har deltagit i och lett forskningsprojekt om att skapa nya möjligheter för kvinnor i arbetslivet. En kärnfråga i den forskning som hon för närvarande bedriver är hur arenor skall utformas för att stimulera lärandeprocesser och främja innovativa miljöer för lokala och regionala initiativ och samtidigt ta tillvara både kvinnors och mäns kunskaper och resurser. En annan kärnfråga behandlar individers lärprocesser och kunskapsbildning i organisationer; till exempel organisationers metoder för att hantera utvecklingsarbete. En tredje kärnfråga behandlar utvecklingsprocessen med utgångspunkt i jämställdhet, klass och etnicitet. Bland utgivna skrift er kan nämnas Kvinnor och män märks. Könsmärkning av arbete – en dold lärandeprocess (1996), hon är redaktör för Regionala tillväxtavtal – en fråga om att bryta gamla mönster? (2005). Hanna medverkar också i antologin På gränsen till genombrott (2005) och genom artikeln Könssegregering i utbildning och arbetsliv i Arbetslivsinstitutets årsbok (2006).

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer