Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Rikard Wingård

Författare

Redaktör

Rikard Wingård är fil.dr i litteraturvetenskap och lektor vid Göteborgs universitet. År 2011 disputerade han på avhandlingen Att sluta från början: Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik. Sedan avhandlingen har forskningens fokus fortsatt att kretsa kring äldre litteratur utifrån bokhistoriska, bibliografiska och ekokritiska perspektiv, till exempel i antologin Det återvunna paradiset: Tidigmoderna trädgårdar i fiktion och verklighet, teori och praktik (Rikard Wingård, Cecilia Rosengren, Kim Olsen, Bo Lindberg & Britt-Marie Karlsson [red.] 2016) och senast genom undersökningar av behandlingen av förment lägre stående djur i stormaktstidens svenska diktning, publicerade i Lychnos respektive Samlaren 2020. Wingård är även verksam som praktiker och föreläsare inom permakulturdesign och närliggande ämnen.

Rikard Wingård är fil.dr i litteraturvetenskap och lektor vid Göteborgs universitet. År 2011 disputerade han på avhandlingen Att sluta från början: Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik. Sedan avhandlingen har forskningens fokus fortsatt att kretsa kring äldre litteratur utifrån bokhistoriska, bibliografiska och ekokritiska perspektiv, till exempel i antologin Det återvunna paradiset: Tidigmoderna trädgårdar i fiktion och verklighet, teori och praktik (Rikard Wingård, Cecilia Rosengren, Kim Olsen, Bo Lindberg & Britt-Marie Karlsson [red.] 2016) och senast genom undersökningar av behandlingen av förment lägre stående djur i stormaktstidens svenska diktning, publicerade i Lychnos respektive Samlaren 2020. Wingård är även verksam som praktiker och föreläsare inom permakulturdesign och närliggande ämnen.