Sverige
Privatperson Logga in
Ingen bild

Odd Fredriksson

Författare

Odd Fredriksson, ekon lic vid Handelshögskolan i Stockholm 1992; verksam vid ämnet Informatik, Karlstads universitet, sedan 1997 där han ingår i forskargruppen Aff ärsdriven IT-Design. Odd forskar om samspelet mellan aff ärsutveckling och verksamhetsutveckling relaterat till användning av system för elektroniska aff ärer och aff ärssystem mellan företag. Har tidigare medverkat i forskningsprojekt som studerat e-banking ur privatkunders perspektiv respektive e-fakturering mellan kommuner och deras små underleverantörer via en regional portal. Odd undervisar i mångvetenskapliga kurser, som till exempel Tjänster & IT: Elektroniska aff ärer. Var huvudförfattare till boken Distribution av varor och tjänster i informationssamhället (1987), vilken var en tidig bok inom området. Odd har en lång erfarenhet av programledarskap och undervisning i managementprogram.

Odd Fredriksson, ekon lic vid Handelshögskolan i Stockholm 1992; verksam vid ämnet Informatik, Karlstads universitet, sedan 1997 där han ingår i forskargruppen Aff ärsdriven IT-Design. Odd forskar om samspelet mellan aff ärsutveckling och verksamhetsutveckling relaterat till användning av system för elektroniska aff ärer och aff ärssystem mellan företag. Har tidigare medverkat i forskningsprojekt som studerat e-banking ur privatkunders perspektiv respektive e-fakturering mellan kommuner och deras små underleverantörer via en regional portal. Odd undervisar i mångvetenskapliga kurser, som till exempel Tjänster & IT: Elektroniska aff ärer. Var huvudförfattare till boken Distribution av varor och tjänster i informationssamhället (1987), vilken var en tidig bok inom området. Odd har en lång erfarenhet av programledarskap och undervisning i managementprogram.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer