Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Odd Fredriksson

Författare

Odd Fredriksson, ekon lic vid Handelshögskolan i Stockholm 1992; verksam vid ämnet Informatik, Karlstads universitet, sedan 1997 där han ingår i forskargruppen Aff ärsdriven IT-Design. Odd forskar om samspelet mellan aff ärsutveckling och verksamhetsutveckling relaterat till användning av system för elektroniska aff ärer och aff ärssystem mellan företag. Har tidigare medverkat i forskningsprojekt som studerat e-banking ur privatkunders perspektiv respektive e-fakturering mellan kommuner och deras små underleverantörer via en regional portal. Odd undervisar i mångvetenskapliga kurser, som till exempel Tjänster & IT: Elektroniska aff ärer. Var huvudförfattare till boken Distribution av varor och tjänster i informationssamhället (1987), vilken var en tidig bok inom området. Odd har en lång erfarenhet av programledarskap och undervisning i managementprogram.

Odd Fredriksson, ekon lic vid Handelshögskolan i Stockholm 1992; verksam vid ämnet Informatik, Karlstads universitet, sedan 1997 där han ingår i forskargruppen Aff ärsdriven IT-Design. Odd forskar om samspelet mellan aff ärsutveckling och verksamhetsutveckling relaterat till användning av system för elektroniska aff ärer och aff ärssystem mellan företag. Har tidigare medverkat i forskningsprojekt som studerat e-banking ur privatkunders perspektiv respektive e-fakturering mellan kommuner och deras små underleverantörer via en regional portal. Odd undervisar i mångvetenskapliga kurser, som till exempel Tjänster & IT: Elektroniska aff ärer. Var huvudförfattare till boken Distribution av varor och tjänster i informationssamhället (1987), vilken var en tidig bok inom området. Odd har en lång erfarenhet av programledarskap och undervisning i managementprogram.