Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Maria Nyström

Kapitelförfattare

Författare

Maria Nyström är psykiatrisjuksköterska och seniorprofessor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. I sitt avhandlingsarbete genomförde hon en hermeneutisk studie av allvarligt psykiskt störda människors vardagsliv efter mentalsjukhusens avveckling under 1990-talet. Under 2000-talet har den hermeneutiska metoden utvecklats vidare i flera olika vårdsammanhang. Den kunskapsteoretiska grunden i ett livsvärldsperspektiv har blivit tydligare, och konkreta arbetssätt i tolkande studier har utvecklats till en forskningsmetod kallad ”livsvärldshermeneutik”. Tillsammans med kollegor vid Högskolan i Borås har Maria nyligen presenterat en teoretisk inriktning inom vårdvetenskap som benämns ”existential caring science”. Här utgör existensfilosofi både epistemologisk grund för forskning om existentiella vårdfrågor och stöd för fördjupning av empiriska studier inom samma område.

Maria Nyström är psykiatrisjuksköterska och seniorprofessor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. I sitt avhandlingsarbete genomförde hon en hermeneutisk studie av allvarligt psykiskt störda människors vardagsliv efter mentalsjukhusens avveckling under 1990-talet. Under 2000-talet har den hermeneutiska metoden utvecklats vidare i flera olika vårdsammanhang. Den kunskapsteoretiska grunden i ett livsvärldsperspektiv har blivit tydligare, och konkreta arbetssätt i tolkande studier har utvecklats till en forskningsmetod kallad ”livsvärldshermeneutik”. Tillsammans med kollegor vid Högskolan i Borås har Maria nyligen presenterat en teoretisk inriktning inom vårdvetenskap som benämns ”existential caring science”. Här utgör existensfilosofi både epistemologisk grund för forskning om existentiella vårdfrågor och stöd för fördjupning av empiriska studier inom samma område.