Privatperson Logga in

Omvårdnadens grunder - paket

(bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

1 333 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Till den här tryckningen av bokens tredje upplaga, har en ny typ av papper använts. Detta gör att boken blivit tunnare jämfört med första tryckningen. Innehållsmässigt är boken oförändrad. Detta är den tredje reviderade och uppdaterade utgåvan av Omvårdnadens grunder. Samtidigt firar verket sitt 10 årsjubileum som det mest centrala läromedlet för sjuksköterskeprogrammet. Böckerna har utökats med flera nya kapitel. Forskningsunderlaget inom omvårdnad har växt och blivande sjuksköterskor står i...

Vill du veta mer?

Läs vår intervju med en av författarna till Omvårdnadens grunder

Information

Redaktörer:

Anna-Karin Edberg

Författare:

Lilas Ali

ISBN:

9789144123196

Utgivningsår:

2009

Revisionsår:

2019

Artikelnummer:

33513-03

Upplaga:

Tredje

Sidantal:

912

Digital produkt

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Anna-Karin Edberg

Anna-Karin Edberg, leg. sjuksköterska, dr med.vet., professor i omvårdnad samt forskningschef vid Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, Högs...

Anna Ehrenberg

Anna Ehrenberg, sjuksköterska, professor i omvårdnad och forskningsledare vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna. Bedriver ...

Febe Friberg

Febe Friberg är sjuksköterska, filosofie doktor i vårdpedagogik och professor emerita vid Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger, N...

Lars Wallin

Lars Wallin är leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Hö...

Helle Wijk

Helle Wijk är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, docent och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/ Sahl...

Joakim Öhlén

Joakim Öhlén är sjuksköterska, filosofie doktor i vårdpedagogik och professor i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrensk...

Lilas Ali

Lilas Ali är leg. sjuksköterska och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Centrum för personc...

Sofia Almerud Österberg

Sofia Almerud Österberg (redaktör) är leg. sjuksköterska med specialist­utbildning inom anestesi och intensivvård och fil.dr i vårdvetenskap. Hon ä...

Anette Alvariza

Anette Henriksson är specialistsjuksköterska i cancervård och med.dr i vårdvetenskap. Anette arbetar som forskare vid Palliativt forskningscentrum,...

Ann-Christine Andersson

Ann-Christine Andersson är leg. sjuksköterska, filosofie doktor i kvalitetsteknik och anställd som lektor i kvalitetsförbättring och ledarskap på J...

Pia Andersson

Pia Andersson, leg. tandhygienist, dr odont.vet., bitr. professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad. Hennes huvudsakliga fo...

Anna Anåker

Charlotta Arwidson

Charlotta Arwidson, sjuksköterska, fil.kand. i statsvetenskap med fördjupning i mänskliga rättigheter. Är verksam som projektledare vid Svenska Röd...

Margareta Asp

Margareta Asp är leg. sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom medicinsk och kirurgiskt vård, filosofie doktor i vårdpedagogik och docent i vård...

Åsa Audulv

Christina Baggens

Christina Baggens, leg. sjuksköterska, distriktssköterska, vårdlärare, fil.dr och universitetslektor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen f...

Mariette Bengtsson

Mariette Bengtsson är docent och leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom operationssjukvård och gastroenterologisk vård samt doktor i medicins...

Eva Benzein

Eva Benzein är leg. sjuksköterska, med.dr, professor i vårdvetenskap och vetenskaplig ledare vid Palliativt centrum för samskapad vård samt ledare ...

Ingrid Bergh

Ingrid Bergh, leg. sjuksköterska, med. dr, professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. Hennes forskningsområde är främst inriktat på hur smärta u...

Monica Bergqvist

Monica Bergqvist leg. sjuksköterska, med.dr. Hennes forskning är inriktad på läkemedelsrelaterade problem och hur sjuksköterskan kan påverka äldres...

Elisabeth Björk Brämberg

Elisabeth Björk Brämberg är leg. sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska och fil.dr. Hon arbetar som lektor vi...

Ida Björkman

Catrin Björvell

Catrin Björvell, sjuksköterska, med.dr, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Har sedan 1993 arbetat med att utveckla, forska...

Kerstin Blomqvist

Kerstin Blomqvist, leg. sjuksköterska, dr med.vet., biträdande professor i klinisk omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan Kristi...

Carina Bååth

Carina Bååth, är leg. sjuksköterska, disputerade 2008 med avhandlingen: Vara steget före. Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudk...

Christina Carlsson

Christina Carlsson, onkologsjuksköterska, dr med. vet., Avdelningen för onkologi, Lunds universitet och Regionalt cancercentrum syd. Arbetar med pa...

Eva Carlsson

Eva Carlsson, leg. sjuksköterska, fil.dr, forskare vid Vårdvetenskapligt forskningscentrum inom Örebro läns landsting och Institutionen för hälsove...

Eric Carlström

Eric Carlström är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård, professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och organisation samt filosofi...

David Edvardsson

David Edvardsson, leg. sjuksköterska, fi l.dr, forskarassistent, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet samt adjungerad docent vid La Trobe ...

Inger Ekman

Inger Ekman är sjuksköterska, professor och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet (www.gpcc.gu.se), oc...

Mirjam Ekstedt

Mirjam Ekstedt, leg. sjuksköterska, dr psykosocial medicin, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Hon har även forskningsanknytning ti...

Ann Catrine Eldh

Ann Catrine Eldh, leg. sjuksköterska och fil.dr i vårdvetenskap, biträdande professor i omvårdnad vid Linköpings universitet och docent vid Uppsala...

Carina Elgán

Carina Elgán, leg. sjuksköterska, specialistutbildning distriktssköterska och biträdande professor i Hälsovetenskap vid Sektionen för hälsa och sam...

Karin Enskär

Karin Enskär, med.dr och professor i omvårdnad samt leg. sjuksköterska, påbyggnadsutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Anställd ...

Annette Erichsen Andersson

Annette Erichsen Andersson, operationssjuksköterska och doktor i Vårdvetenskap. Har en post doc. anställning vid Vårdalinstitutet och Institutionen...

Anneli Eriksson

Anneli Eriksson, sjuksköterska med vidareutbildning i anestesisjukvård och magister i internationell hälsa. Arbetar på kunskapscentrum för katastro...

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson är fil.dr i vårdpedagogik och docent i vårdvetenskap. Han är verksam som professor i omvårdnad vid Röda Korsets högskola, Campus Fl...

Marie Ernsth Bravell

Marie Ernsth Bravell, leg. sjuksköterska, fil.dr, docent i gerontologi, vid Institutet för Gerontologi, Jönköping University. Hennes forskningsområ...

Jan Florin

Jan Florin, sjuksköterska, med.dr, avdelningschef Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna. Har arbetat med infektionssjukvård oc...

Anna Forsberg

Anna Forsberg är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet samt Skånes univers...

Henrietta Forsman

Anette Forss

Marie Golsäter

Marie Golsäter, leg. sjuksköterska, påbyggnadsutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom, fil.dr och universitetslektor vid Avdelningen f...

Agneta Gånemo

Agneta Gånemo, leg. sjuksköterska, med.dr, docent i experimentell dermatologi vid Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus Malmö. Hennes f...

Margaretha Hagberg

Margaretha Hagberg är leg. sjuksköterska, fil.dr i psykologi med inriktning mot omvårdnad samt diplomterapeut vid S:t Lukasstiftelsen. Hon har arbe...

Henna Hasson

Henna Hasson, ekonom, med.dr, docent i hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet. Arbetar även som chef för Enheten för implementerin...

Ingela Henoch

Ingela Henoch, leg. sjuksköterska, fil.dr, är docent vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för vårdvetenskap och hälsa....

Birgit Holritz Rasmussen

Birgit Holritz Rasmussen, sjuksköterska, fil.dr, professor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk koppling till Axlagården H...

Birgitta Hulter

Birgitta Hulter, legitimerad sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, neurologi, lärare i hälso- och sjukvård och auktoriserad klinisk sexolog ...

Cecilia Larsdotter

Cecilia Håkanson, leg. sjuksköterska, med.dr, forskare och biträdande chef vid Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukh...

Eva Jakobsson Ung

Eva Jakobsson Ung är sjuksköterska och lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt v...

Inger Jansson

Maria Jirwe

Maria Jirwe, intensivvårdssjuksköterska, med.dr, arbetar som universitetslektor vid Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet. Har arbetat med...

Ann-Sofie Källberg

Anita Kärner Köhler

Anita Kärner Köhler, med.dr, leg. sjuksköterska, magister i folkhälsovetenskap, universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstud...

Ann Langius-Eklöf

Ann Langius-Eklöf är leg. sjuksköterska, med.dr och professor i omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen...

Margret Lepp

Margret Lepp är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdpedagogik vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sa...

Berit Lindahl

Berit Lindahl leg. sjuksköterska, med.dr, docent vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan Borås. Hennes forskning r...

Christina Lindholm

Christina Lindholm är professor emerita i klinisk omvårdnad. Hennes forskningsområde är främst sår och sårläkning.

Olav Lindqvist

Olav Lindqvist, leg. sjuksköterska, med.dr, universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk koppling till Avancera...

Berit Lundman

Berit Lundman är leg. sjuksköterska, med.dr i omvårdnadsforskning och professor emerita vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon har ...

Mikael Lundmark

Mikael Lundmark, leg. sjuksköterska, teol.kand., fil.mag. i omvårdnad, fil.dr i religionsvetenskap. Universitetslektor vid Institutionen för idé- o...

Kim Lützén

Kim Lützén är legitimerad sjuksköterska specialiserad inom psykiatrisk vård och professor i omvårdnad. Hon är verksam vid Karolinska Institutet och...

Beata Molin

Beata Molin barnmorska, leg. farmaceut, högskoleadjunkt, doktorand, har mångårig undervisningserfarenhet från högskola och universitet på såväl gru...

Kerstin Nilsson Kajermo

Kerstin Nilsson Kajermo, sjuksköterska, med.dr, f.d. vårdforskare, enheten för forskningsanvändning och implementeringsforskning (CRU/FoUU) vid Kar...

Astrid Norberg

Astrid Norberg är legitimerad sjuksköterska och professor emerita vid Umeå universitet (institutionen för omvårdnad) och vid Ersta Sköndal Bräcke h...

Annika Nordin

Annika Nordin, doktorand på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, på sektionen för marknadsföring och logistik. Hennes huvudsakliga forskni...

Maria Nyström

Maria Nyström är professor i vårdvetenskap, fil.dr i vårdpedagogik och fil.mag. i psykologi. Hon är sedan mitten av 1990-talet verksam vid Högskola...

Anneli Orrung Wallin

Pia Petersson

Pia Petersson är leg. sjuksköterska, distriktssköterska och doktor i medicinsk vetenskap med fokus på omvårdnad. Hon arbetar som lektor på sjuksköt...

Kerstin Prignitz Sluys

Kerstin Prignitz Sluys, leg. sjuksköterska, med.dr, specialistsjuksköterska trauma och intensivvård, lärare vid Röda Korsets Högskola och forskare ...

Josefin Rahmqvist

Karin Ringsberg

Karin C. Ringsberg är med.dr och professor emerita i folkhälsovetenskap samt docent i experimentell socialmedicin, leg. sjukgymnast och pedagog. He...

Ann-Marie Rydholm Hedman

Ann-Marie Rydholm Hedman, leg. sjuksköterska, med.dr, högskolelektor vid Röda Korsets Högskola. Hennes forskning handlar om att vara närstående til...

Hans Rystedt

Hans Rystedt, sjuksköterska, docent, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Bedriver forskning om vad te...

Inger Sandén

Inger Sandén, fil.dr, leg. sjuksköterska och vårdlärare. Hon har varit verksam som universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Väst och som gästlä...

Lars Sandman

Lars Sandman, fil.dr i praktisk filosofi, professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet...

Regina Santamäki Fischer

Regina Santamäki Fischer, distriktssköterska, dr med. vet. och lektor vid Vårdprogrammet, Högskolan på Åland, Finland, samt vid Institutionen för o...

Britt-Inger Saveman

Britt-Inger Saveman är leg. sjuksköterska, med.dr och professor i omvårdnad vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon arbetar med fors...

Eva Skyman

Eva Skyman, leg. sjuksköterska med magisterexamen i smittskydd och vårdhygien. Hon arbetar som hygiensjuksköterska vid Infektionshygien, Sahlgrensk...

Ingela Skärsäter

Ingela Skärsäter är leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil samt programchef för Tema Hälsoinnovation vi...

Karin Stenzelius

Karin Stenzelius, är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, disputerade 2005 med avhandling om inkontinens hos äldre. Arbet...

Anna Strömberg

Anna Strömberg, leg. sjuksköterska, dr med.vet., professor vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Hälsouniversitetet i Linköping samt vid kardiol...

Kay Sundberg

Kay Sundberg är leg. sjuksköterska och med.dr vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska I...

Märtha Sund-Levander

Märtha Sund-Levander, leg. sjuksköterska, dr med.vet., universitetslektor vid avdelningen för Omvårdnad, Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet...

Stefan Sävenstedt

Stefan Sävenstedt är sjuksköterska och biträdande professor vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Stefan arbetar med fo...

Britt-Marie Ternestedt

Britt-Marie Ternestedt, leg. sjuksköterska/barnmorska är senior professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola vid Palliativt forskningscentrum, där h...

Ingrid Thorell-Ekstrand

Ingrid Thorell-Ekstrand, sjuksköterska, dr med. vet. och f.d. klinisk lektor vid Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset. Är spe...

Pia Tingström

Pia Tingström, leg. sjuksköterska, dr med. vet., universitetslektor och chef för Pedagogiskt Centrum, Hälsouniversitetet, Linköping. Hennes forskni...

Agneta Törnquist

Agneta Törnquist, föreståndarutbildning inom äldreomsorgen, fil.dr i pedagogik och lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hennes forsk...

Johanna Ulfvarson

Johanna Ulfvarson är leg. sjuksköterska och medicine doktor i omvårdnad. Hon är universitetslektor vid Karolinska Institutet. Hennes forskning omfa...

Sara Wallström

Agneta Wennman-Larsen

Agneta Wennman-Larsen, sjuksköterska, med.dr, docent, lektor, Sophiahemmets högskola samt Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klini...

Elisabet Werntoft

Elisabet Werntoft, sjuksköterska, dr med. vet., forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet. Driver forskning kring priorite...

Albert Westergren

Albert Westergren, leg. sjuksköterska, dr med.vet., professor i omvårdnad vid sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad. Hans forskn...

Lena Wiklund Gustin

Lena Wiklund Gustin är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, leg. psykoterapeut och doktor i hälsovetenskaper. Hon är oav...

Ania Willman

Ania Willman är leg. sjuksköterska, filosofie doktor och professor vid Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högsko...

Thomas Winman

Th omas Winman, fi l.mag., Högskolan Väst och doktorand vid Insti tutio nen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, med ett forskningsin...

Annica Öhrn

Annica Öhrn är sjuksköterska och medicine doktor, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet. Annica bedriver patientsäkerhetsfors...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer