Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Klas Gäre

Författare

Klas Gäre, ekon dr vid Linköpings universitet 2003; chef för informatikinstitutionen vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt universitetslektor i informatik. Tidigare ställföreträdande prefekt vid Matematiska och Systemtekniska institutionen, Växjö universitet och universitetslektor i informatik 2003 – 07. Tidigare har Klas arbetat som forskare och universitetslektor vid Linköpings universitet och var dessförinnan verksam i fl era IT-verksamheter som IT-chef, projektledare, konsultchef och VD. I både undervisning och forskning är intresset riktat mot design, införande och användning av IS i verksamheter, speciellt kring frågor om förutsättningar i form av hård och mjuk infrastruktur för informationsförsörjning och -användning i näringsliv och off entlig sektor.

Klas Gäre, ekon dr vid Linköpings universitet 2003; chef för informatikinstitutionen vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt universitetslektor i informatik. Tidigare ställföreträdande prefekt vid Matematiska och Systemtekniska institutionen, Växjö universitet och universitetslektor i informatik 2003 – 07. Tidigare har Klas arbetat som forskare och universitetslektor vid Linköpings universitet och var dessförinnan verksam i fl era IT-verksamheter som IT-chef, projektledare, konsultchef och VD. I både undervisning och forskning är intresset riktat mot design, införande och användning av IS i verksamheter, speciellt kring frågor om förutsättningar i form av hård och mjuk infrastruktur för informationsförsörjning och -användning i näringsliv och off entlig sektor.