Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Karin Gunnarsson

Författare

Karin Gunnarsson är docent i pedagogik och arbetar som biträdande lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hon har gymnasielärarexamen i samhällskunskap och psykologi och har även arbetat som genuspedagog. År 2015 disputerade hon i barn- och ungdomsvetenskap med avhandlingen Med önskan om kontroll: Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete. Hennes forskningsintressen rör frågor om skolans värdegrundsuppdrag, undervisning om jämlikhet och normer samt metodologiska frågor om postkvalitativa ansatser. Karin leder forskningsprojektet ”Samskapad sex- och samlevnadsundervisning”.

Karin Gunnarsson är docent i pedagogik och arbetar som biträdande lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hon har gymnasielärarexamen i samhällskunskap och psykologi och har även arbetat som genuspedagog. År 2015 disputerade hon i barn- och ungdomsvetenskap med avhandlingen Med önskan om kontroll: Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete. Hennes forskningsintressen rör frågor om skolans värdegrundsuppdrag, undervisning om jämlikhet och normer samt metodologiska frågor om postkvalitativa ansatser. Karin leder forskningsprojektet ”Samskapad sex- och samlevnadsundervisning”.