Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Christian Bennet

Författare

Christian Bennet var fram till pensionen universitetslektor i logik. Efter studier i matematik, logik, vetenskapsteori och filosofi, disputerade han i teoretisk filosofi med en avhandling i matematisk logik. Hans intresseområde hade då sitt fokus i matematisk teoribildning, främst inom aritmetiken, vilket senare gled över i vetenskapsfilosofiska frågeställningar kring matematikämnet. Intresset för begreppsbildning inom matematiken förde honom så småningom över till ett intresse mot lärande och till problem inom gränsområdet mellan filosofi, matematik, logik och lärande. Han var under en tioårsperiod aktiv som lärare inom lärarutbildningen. Han är fortsatt aktiv forskare och författare och engageras av Skolverket.

Christian Bennet var fram till pensionen universitetslektor i logik. Efter studier i matematik, logik, vetenskapsteori och filosofi, disputerade han i teoretisk filosofi med en avhandling i matematisk logik. Hans intresseområde hade då sitt fokus i matematisk teoribildning, främst inom aritmetiken, vilket senare gled över i vetenskapsfilosofiska frågeställningar kring matematikämnet. Intresset för begreppsbildning inom matematiken förde honom så småningom över till ett intresse mot lärande och till problem inom gränsområdet mellan filosofi, matematik, logik och lärande. Han var under en tioårsperiod aktiv som lärare inom lärarutbildningen. Han är fortsatt aktiv forskare och författare och engageras av Skolverket.