Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tips inför skolstarten

Alla är nervösa inför en skolstart – inte bara eleverna utan även lärarna. Hur kan jag få gruppen att fungera tillsammans? Hur får vi en öppen och accepterande stämning i klassen? Även om det är en grupp som du träffade förra läsåret så har det gått ett helt sommarlov sedan ni träffades sist, mycket kan ha hänt och dessutom kan det vara nya elever på ingång.

 

Vår nya läromedelsutvecklare Anna Persson har arbetat som lärare i flera år. Här följer några av hennes råd inför stundande skolstart. Dessutom tipsar hon om bra övningar att ta till för att stärka gruppen.

1. Inled dagen med en genomgång av dagens schema och händelser
Ha som rutin att gå igenom dagens schema varje morgon. Det kan vara bra att ha bilder eller symboler som visar eleverna vad som händer under skoldagen. På tavlan kan du skriva de olika klockslagen och sedan sätta upp bilderna när ni går igenom dagens schema. Dessa kan sedan sitta uppe under hela dagen för att påminna eleverna om vad som ska hända. När eleverna lärt sig bokstäverna kan du använda bilder tillsammans med enkla ord. För många barn känns det bra att veta vilken mat som serveras till lunch. Sätt upp en lista där eleverna och du lätt kan se dagens maträtt.

2. Värna om rutiner
Bekanta och trygga rutiner är stommen för en fungerande vardag med nya elever. Följ hela tiden samma struktur när du ger eleverna instruktioner. Lär dem att lyssna först och därefter sätta igång med uppgiften. Kom gemensamt överens om hur eleverna ska göra för att påkalla din uppmärksamhet, ska de räcka upp handen eller har ni något annat system? Prata också om vad de kan göra medan de väntar på din hjälp eller när de får tid över. Repetera ofta era gemensamt satta ordningsregler. Eleverna får en känsla av framgång varje gång de gör rätt!

3. Läs högt ur en bok varje dag
Att ha högläsning som daglig rutin kan bidra till att stärka gruppdynamiken när alla får ta del av samma berättelse. Om du inte har en lämplig bok kan du alltid be ditt skolbibliotek om hjälp. En del populära böcker har färdiga bildspel som kan användas under högläsningen. Det kan hjälpa elever att hålla fokus och vara ett stöd i att förstå berättelsen. Dessutom behöver du inte stanna upp för att visa eventuella bilder.

5. Planer är till för att ändras
Alla mår bra av lugn och ro under dagen, även du, så lås dig inte vid din perfekta lektionsplanering. Det enda som är säkert vid skolstart är elevernas osäkerhet och att förändringar kommer att ske så i praktiken hinner man sällan allt som man har planerat. Allt möjligt kan ju hända!

6. Kartlägg elevernas förkunskaper
Försök så fort som möjligt få en uppfattning om elevernas förkunskaper. Hur många i gruppen kan skriva sitt namn? Kan någon redan läsa och skriva?

7. Bjud in till föräldramöte
Ju fortare alla vuxna får träffa varandra, desto lättare är det att samarbeta. Presentera vardagen i klassrummet. Vardagen har troligen förändrats en del sedan de själva gick i skolan – något som kan vara bra att påminna vårdnadshavarna om. Det kan också vara en god idé att berätta hur du vill att vårdnadshavarna kontaktar dig om de behöver. Både vårdnadshavare och skola har förväntningar på varandra, att vara tydlig gällande dessa underlättar för alla. Gå igenom rutiner, schema och skolans/klassens gemensamma regler så alla vet vad som gäller.

Förslag på hur den första skoldagen kan se ut:

 • Möt eleverna på skolgården och gå in tillsammans med dem. Prata om att bilda en kö för att gå in och att man kan hålla dörren för den som går bakom.
 • Dela ut namnlappar eller ha färdiga namnlappar på elevernas platser.
 • Ha en färdig mapp med schema och information som eleverna tar med sig hem.
 • Gör någon extra uppsättning av allt som ska delas ut första dagen – det kan dyka upp någon elev oförberett.
 • Berätta om dig själv – favoritbok, hobby, något kul du gjort. Du kanske kan ta med dig något kul eller spännande att visa.
 • Lår eleverna berätta vad de tror ni ska göra i skolan, vad de ska lära sig, vad de tycker ska bli roligast, vad de är lite nervösa inför, vilka förväntningar de har på dig osv.
 • Sjung en bokstavssång eller lek en bokstavslek.
 • Gå och ät lunch.
 • Gå ut med eleverna och bekanta er med skolgården och dess gränser.
 • Tillbringa åtminstone den första rasten tillsammans som grupp.
 • Öva elevernas förnamn genom en namnlek i klassrummet. Dela ut pennor och annat skolmaterial.
 • Läs för eleverna ur er första högläsningsbok. Kanske hinner ni även rita något.

 

Bra övningar för att stärka gruppen