Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till
Maria Heimer

Skolbibliotekarie, lärare, författare och föreläsare

Varför är högläsningen så betydelsefull?

Högläsningen har så många fördelar att det är viktigt att prioritera den. Allra viktigast är att som lärare vara en läsande förebild och låta eleverna få uppleva vad läsning är. Under högläsningen blir texten levande och bokstäverna får liv. Högläsaren visar att i böckerna ryms världar av till exempel äventyr, spänning, glädje, sorg och kunskap. Pedagoger är viktiga läsande förebilder, eftersom undersökningar visar dels att högläsning sker allt mer sällan i hemmen, dels att ungdomars egen läsning minskar*. En annan fördel är att mötet mellan läraren, eleverna och texten skapar en gemenskap och högläsningsstunden inbjuder till samtal där man får ta del av varandras tankar. Högläsningen är också betydelsefull för elevernas språkutveckling. I litteraturen möter man tillsammans skriftspråket som är mer ordrikt och precist än vad talspråket är och under högläsningens gång kan man samtala om nya ord och dess betydelse.

Vilka råd skulle du vilja ge till högläsare?

Mitt första råd är att välja en bok på rätt nivå. Med rätt nivå menas att ungefär fem till tio procent av orden är okända för eleverna. Om fler ord är nya för eleverna, finns risken att de inte kan ta sig in i föreställningsvärlden och då blir läsningen inte en positiv upplevelse. Mitt andra råd är att alltid läsa boken själv först. Då är det lättare att läsa med inlevelse, man kan förbereda samtalet och om boken berör något svårt eller känsligt ämne, riskerar man inte att lämna eleverna ensamma i det.

Vad utmärker en bra högläsningsbok?

En bra högläsningsbok fångar och berör eleverna. Den har också flera lager, det vill säga det finns mycket mellan raderna att samtala om. Den lever också kvar i gruppen och dyker upp i olika samtal under högstadietiden.

 

*Ungar & medier, 2019