Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

En ny serie metodböcker!

I bokserien Greppbar metod ska det totalt komma cirka arton titlar inom det närmsta året. Ola Håkansson är förläggare på Studentlitteratur och förklarar att den här serien är unik i sitt slag.

– Det finns så vitt jag vet ingen metodserie tidigare. För studenter alltså. De metodserier som jag sett riktar sig ofta till andra akademiker och det på ett ganska avancerat sätt eller genom att lansera nya metoder. Böckerna i serien Greppbar metod är är annorlunda. De är studentvänliga böcker med seriös inramning som visar både metodens historiska utveckling, vilket sammanhang den kommer från och används i och ”hands on”, hur det går till att genomföra en undersökning/studie med denna metod.

Det finns många metodböcker som riktar sig till studenter och det måste väl ändå sägas att många av dem, tunna som tjocka, specialiserade som breda, är studentvänliga och har en seriös inramning. Vad är det som gör att böckerna i den här bokserien har en marknad? Är det just för att de är delar av en serie snarare än enstaka böcker?

— Självklart är det så att det finns många bra metodböcker, såväl i vår utgivning som från andra förlag. Det som utmärker böckerna i Greppbar metod är att de, förutom konkret, praktisk och handgriplig vägledning, sätter in metoden i en vetenskaplig och historisk kontext som annars ofta saknas i metodböcker. Metod, metodologi och vetenskapsteori är något som behöver varandra och för varje metod ser förutsättningarna ofta olika ut. Med den här bokserien vill vi att läsaren ska kunna få en sådan helhet. Man ska kunna lita på de här böckerna och ta för givet att det alltid finns en bok som tar upp en viss metod och det vetenskapsteoretisk område som den är del av.

Låt oss tala om bokseriens titel Greppbar metod. Ska den läsas som att det finns metoder som inte är greppbara eller är ambitionen att förenkla något som annars är knepigt och komplext?

— Det hänger ihop med den ambition vi har med serien, att den ska vara handfast men samtidigt heltäckande. Titeln signalerar att det är böcker som tar ett grepp om en metod och ger studenter praktiska möjligheter att genomföra en studie i praktiken. Och för att kunna använda metoden bra och genomtänkt så bör man ha en förståelse för hur det har kommit till, och vilka teorier och idéer den bygger på.

Du har arbetat länge i förlagsbranschen. Vad är det med denna serie som du är särskilt glad eller stolt över? Är det något som förvånat dig under resans gång?

— Det finns ett enormt stort intresse för metodfrågor inom alla delar av samhällsvetenskapen. Trots att det finns en uppsjö böcker så är många intresserade av nya titlar och av att skriva nytt. Många har synpunkter och vill att det ska finnas ytterligare en bok inom ett område. Det kan vara att den ska utformas lite annorlunda eller att den ska vara bredare, djupare eller ta upp en annan vinkel. Väldigt stimulerande och roligt för en förläggare!

Ola Håkansson är noga med att poängtera att seriens framgång i hög grad är resultatet av hårt arbetande författare och redaktörer:

— Den framgång som serien redan fått beror självklart på författarna till de olika böckerna, men också på att jag lyckats få Sara Eldén och Peter Svensson som redaktörer för bokserien. Båda är väldigt engagerade i serien och brinner för metodfrågor. Deras läsningar av alla manus har påverkat utgivningarna på ett mycket positivt sätt!

Serien kommer att fyllas på med titlar kontinuerligt. Har du ett uppslag som skulle passa in i serien Greppbar metod? Kontakta gärna någon av seriens redaktörer här nedan.

 

<< Tillbaka till Greppbar metod