Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Lucia Crevani & Anna Launberg

Boken Förändringsledning har under två år används som kurslitteratur på en kurs i förändringledning på Mälardalens universitet som riktar sig till studenter inom civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. Lucia Crevani, som är kursansvarig lärare, och Anna Launberg, som är universitetslektor, berättar om kursen och hur boken har använts, samt hur den har mottagits av studenterna.

Berätta lite kort om er kurs i förändringsledning

Den kurs vi har är riktad till studenter inom civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi och tar upp både ett praktiskt- och ett teoretiskt perspektiv på förändring. Hela programmet är tänkt att utveckla förmågor för att ta tag i förändringen när studenterna kommer ut i arbetslivet och kursen är därför viktigt för att de ska kunna utveckla sitt sätt att förstå förändring och förändringsledning, berättar Lucia.

Det är andra året i rad som boken Förändringsledning används på er kurs, hur kom det sig att du valde att ta med boken på kursen?

En av våra kollegor är medförfattare och när hon visade boken så kändes det perfekt för att kunna ge en praktiknära översikt över fältet. Vi kompletterar sedan detta med vetenskapliga artiklar som ta upp kompletterande perspektiv samt med litteratur om ledning, säger Lucia.

Hur används boken som kurslitteratur på kursen?

Vi använder boken för att ge studenterna en övergripande förståelse för förändringsledning som praktik, och även som förberedelse inför den läsning av vetenskapliga artiklar om förändringsledning som följer senare i kursen. Studenterna har läst boken i dess helhet, och innehållet har sedan diskuterats under seminarier. Vid läsningen av artiklar inom förändringsledningsfältet har studenterna sedan kunnat utgå ifrån – reflekterat kring, jämfört med – det de lärt sig från boken, säger Anna.

Förändringsledning är ett relativt nyintroducerat ämne på en del program för industriell ekonomi, varför är det viktigt att studenterna på dessa program introduceras till ämnet?

Vårt program är tänkt att arbeta för att möjliggöra att studenter blir förändringsagenter, i synnerhet i relation till klimatkrisen och den omställning som kommer att krävas. Dessutom är de organisationer vi pratar med eniga om att det är centralt att kunna förstå och jobba med förändring i dagens arbetsliv, och vi behöver rusta våra studenter för det, säger Lucia.

Hur har boken mottagits av studenterna som läser kursen och använder den i sin utbildning?

Boken har uppskattats av studenterna, som har greppat innehållet bra. Kursen har bara gått två år, och nu har jag ett par studenter från kursomgången förra året som återvänder till ämnet förändringsledning, och då även kursboken, när de nu skriver sina examensarbeten i industriell ekonomi, berättar Anna.

Vill du veta mer om Lucia Crevani och Anna Launberg?

Lucia Crevani är professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledning och är även forskningsledare för en av sex inriktningar på Mälardalens universitet, industriell ekonomi och organisation. Lucia har ett stort intresse i sin forskning och undervisning för ledarskap- och förändringsfrågor, i synnerhet i samband med introduktion och användning av ny digital teknik. Lucia är även med som redaktör i Journal of change management där frågor kring förändringsledning och ledarskap undersöks från olika teoretiska perspektiv.

Anna Launberg är universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation på Mälardalens universitet. I sin forskning intresserar sig Anna för interaktion mellan olika sfärer, samt för innovation och olika former av vetenskapsanvändning. Hon undervisar huvudsakligen i organisering, teknikintensivt arbete och förändring på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Nyfiken på författarna?

Anette Hallin är professor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning vid Åbo akademi och Mälardalens högskola. Anna Olsson är förändringsledare och driver Unova Consulting. Hon föreläser om, utbildar i och driver förändringsarbete i företag och organisationer i Sverige och internationellt. Maria Widström är vd och delägare i Improviate. Hon har sedan 2011 utbildat och certifierat över 600 förändringsledare i Sverige.