Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Ingemar Bengtsson

Hallå där...

...Ingemar Bengtsson, som har skrivit boken Fastighetsvärdering.
Trots att vi människor dagligen värderar, köper och säljer massvis med olika varor finns det få marknader som följs med en så stor fascination som fastighetsmarknaden. Vad är det som gör den så intressant?

Det handlar framförallt om tre saker: storleken på investeringen, behovet av värdering och kopplingen till en fysisk plats. Det handlar om storleken på investeringen då inget annat enskilt ekonomiskt beslut är lika viktigt. Det gäller framförallt hushållet men även för fastighetsbolaget är varje enskilt köp- eller säljbeslut viktigt. Behovet av värdering beror på att varje fastighet är unik och vi kan inte lita på att observerat pris motsvarar marknadsvärdet. Kopplingen till en fysisk plats är relevant då alla fastigheter, men särskilt bostäder, kopplar dess användare till en fysisk plats och därmed till andra människor och verksamheter. Detta är unikt för fastigheter.

Hur skiljer sig denna bok från andra böcker som behandlar fastighetsvärdering?

Två saker kan nämnas, djup och bredd. Djup, eftersom boken är tydligt riktad mot högskolestudier och därför förankrar behandlingen av värdeteori och värderingsmetoder i grundläggande ekonomiska teorier och modeller och konsekvent integrerar fastighetsvärdering i ett vetenskapligt sammanhang. Boken är också bred då den behandlar värdeteori och värderingsmetoder; ortsprisvärdering och avkastningsvärdering; värdering av privatbostäder och kommersiella fastigheter.

Fastighetsvärdering är på många sätt ett praktiskt ämne men i boken betonas även dess teoretiska fundament, varför är det viktigt?

Det är viktigt eftersom bokens primära målgrupp är studenter på högskolenivå. När de kommer ut i arbetslivet får de lära sig företagets interna värderingsmodeller som ofta har inbyggda antaganden. Då är det viktigt att själv ha egen kunskap om värdeteori och värderingsmetoder. Det är inte minst viktigt när marknaden eller samhället i stort genomgår större förändringar, när det inte är ”business-as-ususal”. Man ska kunna orientera sig även när hela havet stormar.

Nyfiken på författaren?

Ingemar Bengtsson är fil.dr i nationalekonomi och lektor på Lunds universitet. Han undervisar om fastighetsvärdering, fastighetsmarknaden och urbana processer. Hans forskning handlar bland annat om bostadsmarknadens funktion