Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Matematikhandböcker med resonemangsfokus

3 snabba frågor med Susanne Frisk & Christina Skodras

Susanne Frisk och Christina Skodras är matematikdidaktiker och har översatt handböckerna Organisera och Inventera samt T-shirtfabriken som hör till boken Unga Matematiker, taluppfattning och de fyra räknesätten – en bok som riktar sig till årskurs f-5.

Vad skiljer dessa böcker från motsvarande böcker i matematik som också behandlar taluppfattning och de fyra räknesätten?

Dessa böcker skiljer sig åt från andra böcker i matematik genom att ha fokus på att utveckla elevernas resonemangsförmåga. Böckerna utgår från ett matematiskt landskap som beskriver hur matematiska idéer, strategier och modeller hänger ihop och utvecklas. Lärarna som kommer arbeta med dessa böcker kommer att vägledas i att skapa klassrum där kommunikation, utforskande arbetssätt och aktiva elever är centrala för att utveckla taluppfattning respektive addiktion och subtraktion.

Hur är det tänkt att handböckerna ska användas?

Handböckerna är uppdelade i tio delar och bygger på en progression mot vissa specifika matematiska idéer, där Organisera och Inventera ger möjlighet att fördjupa elevernas förståelse för taluppfattning och positionssystemet.

Varje handbok har ett tema och utgår från en väl vald kontext som får eleverna att bli aktiva. Upplägget är väl strukturerat och erbjuder aktiviteter där eleverna får utforska matematiken genom att träna på att kommunicera och resonera som matematiker. Strategier och matematiska idéer visualiseras med lämpliga modeller för att skapa möjligheter för rika matematiska samtal.

En utmaning för läraren är att orkestrera det matematiska samtalet i klassrummet och att skapa normer som gynnar detta. Handböckerna innehåller därför en hel del konkreta exempel på dialoger mellan lärare och elever. Dessa dialoger hjälper läraren att få syn på hur innehållet som behandlas kan lyftas i en diskussion exempelvis genom att titta på de frågor som läraren ställer och hur läraren tar hand om elevsvaren. Handböckerna innehåller även en översikt med centrala matematiska idéer, strategier och modeller som tas upp respektive bok där dessa förklaras och exemplifieras. Dessutom finns det ett antal rutor som beskriver mer ingående anledningen till varför dessa exempel har valts.

Så i stora drag baseras undervisningen på undersökningar i mindre grupp och gemensamma diskussioner där eleverna är aktiva.

Vilka tankar eller lärdomar vill ni att blivande och verksamma matematiklärare ska ta med sig efter att ha tagit del av böckerna?

Vi tänker oss att handböckerna kommer att hjälpa lärare att bedriva en matematikundervisning där eleverna är aktiva och utforskar matematiken och där läraren strukturerat leder samtalet med väl valda frågor och representationer.