Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor med Jan Kellgren och Ingrid Arnesdotter

Hur kommer det sig att det inte har funnits en lärobok om ämnet tidigare?

Vi föreställer oss att det är en konsekvens av att läroböcker i juridik av tradition har utformats utifrån den utbildning som ska leda fram till en juristexamen (f.d. juris kandidatexamen). Denna utbildning ska leda till de kunskaper och färdigheter som är väsentliga för arbete inom rättsväsendet. Därmed är förmågan till reaktiv rättsanvändning helt central. Det faktum att den proaktiva rättsanvändningen förutsätter en kompetens inom reaktiv rättsanvändning gör väl också att det reaktiva perspektivet har kommit att upplevas som allra mest angeläget, även om det gör att man förbigår den egentligen vanligaste formen av rättsanvändning, nämligen den proaktiva.

Vem kan ha användning av boken?

Var och en som har ansvar för att en verksamhet bedrivs effektivt, oavsett om man till professionen är jurist, ekonom, ingenjör, socionom, personalvetare etc. eller utbildar sig för sådant arbete! Liksom var och en som undervisar inom dessa professionsutbildningar. Oavsett om det handlar om myndighetsutövning, affärsverksamhet, social eller politisk verksamhet medför rättsregler såväl möjligheter som begränsningar i fråga om hur verksamheten kan, får eller bör bedrivas. För de inom en verksamhet som själva inte har juridiska kunskaper är det väsentligt att förstå vikten av att ta till vara de effektivitetshöjande effekterna av proaktiv rättsanvändning. Och för de som ska genomföra den proaktiva analysen, till stöd för beslutsfattarna, är det rimligen värdefullt att det nu finns en lärobok i ämnet.

Kommer ni jobba vidare med detta?

Ja, det kommer vi att göra. Jan kommer att tillsammans med Studentlitteratur driva satsningen på professionsanpassade och proaktiv rättsanvändnings-fokuserade läroböcker, däribland exempelsamlingar, i materiell rätt. Säkert kommer också mer i genren från den egna pennan, närmast inom skatterätt och redovisningsrätt. Ingrid arbetar för närvarande tillsammans med Ulrika Wennersten på en proaktivt inriktad lärobok i immaterialrättens sakrätt.

Vill du veta mer om författarna?

Jan Kellgren är professor i skatterätt vid Linköpings universitet samt gästprofessor vid Örebro universitet. Ingrid Arnesdotter, civ.ek., jur.dr, är professor emerita i affärsrätt vid Linköpings universitet.