Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Cecilia Magnusson Sjöberg

Hallå där...

...Cecilia Magnusson Sjöberg, redaktör för boken Rättsinformatik.
Boken utkommer nu i en tredje upplaga som är uppdaterad i flera avseenden. Bland annat är boken uppdaterad med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Hur stor påverkan har dataskyddsförordningen på rättinformatiken som ämnesområde?

Genom GDPR utvidgas ämnesområdet högst påtagligt med fler och mer komplexa bestämmelser bland annat genom nationell kompletteringslagstiftning. De registrerades rättigheter är i fokus samtidigt som de personuppgiftsansvariga får mer skyldigheter med ansvar som kan utkrävas genom höga sanktionsavgifter med mera.

I förordet framkommer det att återkoppling från exempelvis studenters kursutvärderingar har utgjort ett viktigt inslag i arbetet med antologin. Finns det någon särskild kommentar som har påverkat arbetet extra mycket?

Trots att flertalet studenter mer eller mindre har vuxit upp på internet är många fortfarande rätt osäkra på den teknik som är nödvändig att känna till för att förstå juridiken kring digitaliseringen. Under årens lopp har det också fällts en del studentkommentarer kring molntjänster uppe i det blå….

Information- och kommunikationsteknik är ju som känt under ständig förändring med nya trender, normer och lagstiftningar. Hur är det att vara redaktör för/författare till en bok som berör ett så rörligt fenomen?

Arbetet fordrar egentligen ständig uppdatering vilket förstås inte är praktiskt möjligt. Det gäller istället att försöka lyfta fram de principiella frågeställningarna.

Nyfiken på författaren?

Cecilia Magnusson Sjöberg är professor och ämnesföreståndare för rättsinformatik på Juristprogrammet vid Stockholms universitet.