Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kooperativt lärande

Kooperativt lärande har blivit ett populärt sätt att arbeta på i skolan. Niclas Fohlin som är legitimerad grundskollärare och håller utbildningar i metoden förklarar varför.

 

– Undervisningen bygger på samarbete mellan eleverna. De får arbeta en del av dagen i heterogena par eller så får 3–5 elever arbeta ihop i lärgrupper. På det sättet får de träning i att ge stöd och uppmuntran. De lär sig att ta ansvar för sig själva och varandras lärande, säger Niclas som också är specialpedagog och förskollärare.

Hur började Niclas intresse för kooperativt lärande?
– Intresset började med att jag såg ett stort behov av att arbeta mer språkutvecklande och socialt med eleverna. Jag ville samtidigt inte ta tid från den viktiga kunskapsinlärningen. Flera kollegor ville ofta ha mer resurser i sina klassrum och de beskrev att de inte hade tid att hjälpa alla elever hela tiden. Det fick mig att fundera på vilka resurser som faktiskt finns i våra klassrum varje dag. Men hur gör man alla elever till en lärresurs för varandra?

"Det måste gå att strukturera arbetet så att lärande inte sker bara via mig som lärare utan också mellan eleverna. Jag letade runt och fastnade på just samarbete och hur detta kan struktureras i undervisningen."

Förutom att hålla utbildningar i metoden har Niclas skrivit Grundbok i Kooperativt lärande-Vägen till det samarbetande klassrummet tillsammans med kollegorna Jennie Wilson och Lisa Westman. Även Anneke Moerkerken som arbetar med skolutveckling och kooperativt lärande är medförfattare. I boken beskrivs de forskningsresultat och lärandeteorier som ligger till grund för kooperativt lärande.

Är kooperativt lärande stort i andra länder?
– Ja, säger Niclas, i flera länder är det som kallas "cooperative learning" ett välkänt arbetssätt, speciellt inom de engelsktalande länderna. I Finland och i Danmark har kooperativt lärande haft stor spridning under 1990- och 2000-talet men det har inte spridits lika mycket i Sverige. Metoden har blivit stor för att den är ett så heltäckande sätt att arbeta på. Arbetssättet täcker in alla delar inom läroplanen samtidigt, du arbetar med både kunskapsmål och sociala mål under själva inlärningen. Dessutom får fler elever stöd och de tränas i att utveckla varandra.

"Det bildas en undervisningsgemenskap i en klass som arbetar kooperativt, något som lärarna tycker är positivt."

Niclas samverkar med alla de handledare som arbetar med kooperativt lärande över hela Sverige. Han har skapat nätverk för nationell pedagogisk utveckling och driver lärarbloggen kooperativt.com samt facebook-gruppen "kooperativt lärande" som har över 23.000 lärare som medlemmar.