Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet

Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever i klassrummet. Genom att eleverna arbetar på detta sätt ökar både deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi erbjuder både föreläsningar och workshoppar i kooperativt lärande.

Kooperativt lärande – Nu som digitalt utbildningspaket 

I våra digitala utbildningspaket ingår filmade föreläsningar, för- och efterarbete i form av läsning, diskussions- och reflektionsfrågor samt praktiska uppgifter att pröva i den egna verksamheten.

Utbildningarna är uppbyggda och paketerade på ett strukturerat sätt för att ge dig de bästa förutsättningarna att bygga på med ny kunskap och ny kompetens. Allting är samlat på samma plats och du kan pausa, gå tillbaka och repetera efter eget behov. Detta är för dig som söker en flexibel kompetensutveckling med möjlighet arbeta med materialet i egen takt.

Niclas och Jennie berättar mer om Kooperativt lärande i praktiken

Kooperativt lärande i förskolan

Kooperativt lärande har under de senaste åren spridit sig som en löpeld i svenska klassrum. En av de drivande bakom utvecklingen är Niclas Fohlin, lärare och författare. Inspirerad av sin mans arbete började Lisa Fohlin tillämpa samma principer i sitt arbete som förskollärare, med fantastiska resultat. Och nu arbetar de tillsammans Jennie Wilson för att sprida idén om kooperativt lärande även för de yngsta barnen.

I så väl boken som under utbildningen berättar Lisa Fohlin, Niclas Fohlin och Jennie Wilson om hur kooperativt lärande kan implementeras i förskoleverksamheter. Viktiga teoretiska delar gås igenom och du får konkreta tips som ni direkt kan använda i dina barngrupper.

Nyfiken på författarna?

Läs mer om författarna Niclas Fohlin, Lisa Fohlin och Jennie Wilson och hur de inspirerar till kooperativt lärande i våra olika utbildningar.