Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor om Barnkonventionen

Barnkonventionen är från 1 januari 2020 en del av svensk lag. Intentionen med att implementera barnkonventionen är främst att få verksamheterna att utgå från en gemensam barnsyn och ett värdegrundsbaserat synsätt i allt arbete som rör barn och unga direkt eller indirekt. För att det ska få betydelse behöver verksamma inom alla skolformer för barn och ungdomar förbättra sin kompetens inom området.

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att utbilda och använda barnkonventionen i kommunal verksamhet. Hon har bland annat arbetat som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman, utbildare och enhetschef på en barn- och utbildningsförvaltning. Nu arbetar hon som utvecklingsledare och barnrättsjurist på barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun. Hon är författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna.

Hur startade ditt intresse för frågor som rör barnkonventionen?
– När jag arbetade som socialsekreterare och följde upp familjehemsplacerade barns insatser och situation. Blev då tydligt hur viktigt det är med samverkan och att alla aktörer runt barnet behöver ha en helhetsbild av barnets situation för att kunna ta ansvar för sin del. Vidare att alla aktörer behöver ha en gemensam barnsyn och kunskap om vad det innebär att de vuxna gemensamt har ansvar för att tillgodose barnets rättigheter.

Vem/vilka behöver veta mer om barnkonventionen när den nu blir svensk lag?
– Alla som arbetar direkt eller indirekt med barn. Särskilt viktigt för ledare, politiker och personer med utvecklingsansvar.

Vad är viktigast för rektorer i förskola och skola att tänka på när lagen träder i kraft?
– Att skapa utrymme för personalen att förstå och utöva en barnrättsbaserad barnsyn i det arbete som görs.