Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Att integrera digitalisering och kollegialt lärande

Svensk skola är i en mycket speciell situation just nu. Alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskolor arbetar med distans- och fjärrundervisning. Helt plötsligt har vi gått från att ofta vara försiktiga med digitalisering av skolans praktik till att tvingas ge oss ut in i en fullständig digitalisering.

I boken Att integrera digitalisering och kollegialt lärande skriver författarna Marie Sjöblom och Edward Jensinger om hur det går att arbeta långsiktigt för att digitaliseringen av skolan och kollegialt lärande kan bidra till skolutveckling. Många skolor har antagligen också just långsiktiga planer kring digitalisering, men hur bör vi agera nu i det akuta läget av Coronakrisen? Vi ställde några frågor till Marie och Edward om detta.

Hur tycker ni att skolor nu, mitt i corona-krisen, bör planera och tänka kring digitaliserad undervisning?

Först och främst är vårt råd att säkerställa att alla elever som sitter hemma får behålla så mycket ”skolstruktur” som möjligt. Det är viktigt att hålla schemat och att genomföra undervisning i realtid via de digitala videoverktyg som skolan har tillgång till. Vi rekommenderar att elever får uppgifter att göra inom ramen för lektionerna och inte lämnas ensamma i sitt lärande med allt för många enskilda hemuppgifter. Detta gynnar speciellt de elever som annars tenderar att skjuta upp arbetet till ett mer odefinierat ”senare”.

Ni skriver om kollegialt lärande och digitalisering i boken. Hur kan skolor nu arbeta med kollegialt lärande kopplat till digitalisering?

Kollegialt lärande är en långsiktig process som kräver mer av oss som organisationer än att bara vara kollegiala och hjälpsamma. Vårt råd just nu är att säkerställa att lärare har tillräckligt med kunskaper och stöd för att genomföra digitaliserad undervisning. Lärarna bör samarbeta, digitalt eller IRL, men större delen av det kollegiala lärandet kommer längre fram. I nuläget kan det dock vara en god idé att föra loggbok över de problem och positiva effekter vi identifierar, för att senare kunna använda dem i ett strukturerat, fokuserat och långsiktigt kollegialt lärande.

Finns det någonting ni kan tipsa skolledare om nu?

Skolledarnas uppdrag här och nu menar vi är att säkerställa att lärare ges möjlighet att genomföra undervisning och elever ges möjlighet till lärande. Det är också viktigt att rektor möjliggör detta genom att städa bort onödiga arbetsuppgifter och förklara för personalen att ”good enough” räcker. Vi vill ju att våra lärare ska orka med jobbet långsiktigt. De olika långsiktiga skolutvecklingsplanerna kan få vänta till hösten när vardagen blir mer normal igen. Då tänker vi emellertid att det blir viktigt att knyta det kollegiala lärandet till digitaliseringprocesserna och långsiktig skolutveckling.