Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning

Vi lär genom språket – ett välutvecklat språk är en grundläggande faktor för att tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Därför är det helt avgörande att alla ämneslärare arbetar språkutvecklande. Att det finns framgångsfaktorer för att lyckas med en språkutvecklande undervisning vet många, men hur man kombinerar dem med digitala verktyg är inte lika självklart.

Patricia Diaz är språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH samt föreläsare, konsult och utbildare, med särskilt fokus på användning av digitala verktyg för att stötta och bidra till elevers kunskapsutveckling. I den här boken delar Patricia Diaz med sig av sin erfarenhet kring digitala verktyg för språk- och kunskapsutvecklande arbete i ett modernt undervisningssammanhang.

Bokens titel är Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning – är den bara för språklärare då?
– Absolut inte! Att undervisa i språk och att arbeta språkutvecklande är olika saker. (Trots att språklärare förstås arbetar språkutvecklande inom ramen för sitt ämne.) För att kunna utveckla kunskap inom ett ämnesområde behöver man ett adekvat ämnesspråk – därför behöver alla lärare arbeta språkutvecklande. Boken riktar sig till alla ämneslärare som vill bli bättre på att använda digitala verktyg för det ändamålet.

"Mitt intresse för digitala verktyg väcktes redan som nyexad på en ”en till en-skola”, alltså där alla elever har en egen dator. Tekniken fanns där, men få visste vad den skulle användas till. Vi fick själva experimentera, testa och utvärdera olika verktyg."

Boken är strukturerad i ett antal tydliga framgångsfaktorer för språkutvecklande undervisning: att samla in, synliggöra och arbeta utifrån elevernas förkunskaper, att erbjuda olika typer av stöttning, att få eleverna att aktivt samarbeta, interagera och kommunicera samt att arbeta aktivt med ord och begrepp. Läs mer om boken »

Din bok innehåller mängder med konkreta exempel på hur du arbetar med digitala verktyg. Vilket råd skulle du vilja ge till lärare som känner sig inspirerade och vill prova meddetsamma?
– Att börja med något litet, till exempel något digitalt responssystem för att exempelvis stämma av förkunskaper, och vara lyhörd för hur det fungerar med elevgruppen. Det som fungerar fint med en grupp elever behöver inte fungera lika bra med nästa grupp. Det kan även bero på gruppens dagsform, precis som med alla pedagogiska metoder, tekniker och verktyg.

Vad är det för vinster med digitala verktyg sett till elevernas lärande?
Med digitala verktyg finns fler sätt att variera och individanpassa undervisningen och erbjuda olika typer av stöttning, beroende på elevens behov och förutsättningar. Genom ett aktivt och genomtänkt användande av digitala verktyg får eleverna även möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och sin källkritiska förmåga, vilket är nog så viktigt i det moderna samhälle vi lever i.