Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Digitala verktyg för en jämställd skola

Den ena är expert på digitala verktyg i skolan, den andra på behoven hos elever med NPF-diagnoser, och när Patricia Diaz och Joanna Lundin träffades fanns många gemensamma nämnare. Tillsammans brinner de två för att sprida budskapet om hur skolan kan ta digitaliseringen till nästa nivå och skapa en lärmiljö som passar alla elever – oavsett förutsättningar.

 

Under senaste tio åren har digitaliseringen av skolan gått allt snabbare. Varje år investeras hundratals miljoner i datorer, surfplattor och lärplattformar runtom i landet. Ändå finns mycket mer att göra för att nå de digitala verktygens sanna potential. Det säger Patricia Diaz som har upplevt utvecklingen som språklärare, utvecklingsledare, föreläsare och författare.

– Mitt intresse för digitala verktyg väcktes redan som nyexad på en ”en till en-skola”, alltså där alla elever har en egen dator. Tekniken fanns där, men få visste vad den skulle användas till. Vi fick själva experimentera, testa och utvärdera olika verktyg.

Samtidigt, någon annanstans i Stockholm, blev hemkunskapsläraren Joanna Lundin allt mer intresserad av elever med kognitiva utmaningar, eller ”elever med tuggmotstånd” som hon själv kallar det. Hon vidareutbildade sig inom specialpedagogik och har under de senaste 10 åren hållit en mängd föreläsningar om en skola som fungerar för alla. 2016 korsades till slut Patricias och Johannas vägar, två expertområden kombinerades och ett helt nytt samarbete startade. Ett självklart partnerskap, enligt dem båda.

– Vi lyssnade på varandras föreläsningar och insåg att vi håller på med precis samma saker, det vill säga en fungerande skola som gynnar alla elevers kunskapsutveckling. Vi tänkte att min kunskap om hur hjärnan fungerar i kombination med Patricias digitala erfarenheter verkligen skulle kunna tillföra något nytt till skolan, säger Joanna Lundin.

"Våra gamla arbetssätt kanske fungerar för de flesta elever. Men med riktigt bra digitala verktyg kan vi få en skola som fungerar för alla."

Och så blev det. Tillsammans med Studentlitteratur har de skapat seminariekonceptet Arbeta inkluderande med digitala verktyg. Målet är att inspirera skolor att lyfta sina datorer och surfplattor från skrivmaskiner till ett verkligt pedagogiskt verktyg. För alla elever.

– Att använda digitala verktyg för elever med NPF-diagnoser är inget nytt, säger Joanna Lundin. Men vi vill vidga perspektivet till att gälla alla elever. Struktureringsverktyg som kalender, timer och röstinspelning är bra för alla elevers hjärnor. Det är inkludering i sin sanna form.

Nya digitala verktyg innebär att lärare måste utmana gamla arbetssätt och undervisningsformer, menar Patricia och Joanna. Paradoxalt nog kan tidsbrist vara ett hinder för att införa digitala verktyg som sparar tid. Även rädsla för teknikstrul och okunskap om bra verktyg kan motverka förändring.

– Här är kunskapsdelning verkligen en nyckel, säger Patricia Diaz. Vi lärare har inte tid att uppfinna hjulet gång på gång och behöver tips om verktyg och resurser som passar oss. Vi måste också ha forum för att dela erfarenheter mellan lärare, både det som fungerar och det som inte fungerar.

Avslutningsvis delar Patricia och Johanna gärna med sig av ett par konkreta tips. Ett är att använda skärminspelning under lektioner, ett enkelt sätt att dokumentera moment och låta eleverna lyssna om och om igen. Ett annat är classromscreen.com som är en gratis digital whiteboard med integrerade verktyg. Att kunna skriva på tavlan vänd mot klassen är en enkel förändring, men bra för relationen med elever både med och utan kognitiva svårigheter.

 

Nyfiken på Joanna Lundin och Patricia Diaz? 

Joanna lundin är NPF-pedagog och lärare med över 25 års erfarenhet i yrket. Hon är en flitigt anlitad föreläsare kring NPF, anpassningar och skolutveckling. Författare till boken En skola som fungerar – för alla.

Patricia Diaz är språklärare, konsult och utbildare inom IT i undervisning. Hon är också författare till böckerna Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande och Arbeta formativt med digitala verktyg. Nominerades till GULDÄPPLET 2015.