Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Coachande ledarskap – så hanterar du vardagens utmaningar

Syftet med ett coachande ledarskap är att skapa en positiv kultur som genomsyras av samarbete, effektivitet och hälsa. I boken med samma namn får du som skolledare såväl nya insikter som praktiska verktyg och metoder – allt enligt den senaste forskningen.

Ungefär hälften av landets chefer misslyckas i sitt uppdrag, menar Hilmar Thór Hilmarsson, psykolog och psykoterapeut, samt författare till boken Coachande ledarskap – för samarbete, effektivitet och hälsa.

– Den vanligaste orsaken till att skolledare och andra chefer inte lyckas i sitt ledarskap beror på alltför höga stresspåslag. Något som i sin tur skapar en dålig relation till medarbetarna och dålig stämning på arbetsplatsen. Dessutom har en stressad chef betydligt sämre förmåga att fatta bra beslut.

– Idag finns det en massiv forskning som visar på att ett coachande ledarskap är en framgångsrik metod, berättar Hilmar vidare.

"Boken är unik på så sätt att den överför forskningsresultat till praktiska övningar. Desutom är den skriven på ett enkelt och tydligt sätt, med flera konkreta övningar. Den fungerar dels som underlag för seminarier eller kurser inom skolan, men kan även användas av dig som enskild skolchef. Övningarna om stresshantering är dessutom användbara för alla, inte bara i yrkeslivet."

Bygger på den senaste forskningen
I boken har Hilmar samlat sina erfarenheter från den egna verksamheten som konsult, handledare och som ledare för olika projekt. Coachande ledarskap utgår från coaching och positiv psykologi som ett sätt att få medarbetare och grupper att bli engagerade och självständiga. Metoden bygger den allra senaste forskningen om kommunikation, organisation och ledarskap.

"Utgångspunketen i ett coachande ledarskap är att du som chef mår bra och kan sprida en positiv och problemlösande attityd – något som skapar trygghet hos medarbetarna. Detta är inte minst viktigt inom förskolan där rollen som förskolechef kräver att du kan förmedla den värdegrund som förskolan står för, i form av demokrati och medbestämmande, till såväl personal som till barnen. Många ledare tror att de kan förändra via blanketter, papper och regler, när det i själva verket är det relationsbyggande arbetet man bör lägga fokus på."

Konkret och tydlig
Coachande ledarskap – för samarbete, effektivitet och hälsa är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om hur du som skolledare utvecklar dig själv. Den andra delen har fokus på hur du utvecklar dina medarbetare, och den sista handlar om hur du utvecklar gruppen. Alla kapitel är dessutom tydligt indelade i undergrupper med rubrikerna; fakta, verktyg och mål. Bland annat hittar du instruktioner och övningar som gör det enkelt för dig som skolchef att identifiera hur problematiken ser ut i just din arbetsgrupp. Sättet att leda blir också olika beronde vilken situation du befinner dig i, något som boken tydligt beskriver.

– Att vara ledare är helt enkelt svårt. Det är lätt att hamna vilse bland krav och utmanande situationer. Min förhoppning är att boken ska fungera som en karta som hjälper dig som skolledare att hitta rätt väg. En väg som bygger på mänskliga värderinger så som respekt, omtanke och förtroende.