Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Bli bättre rustad för att möta barn med svåra upplevelser

Att möta barn med svåra upplevelser bakom sig kännas ofta obehagligt och svårt – ändå ställs du som lärare inte sällan inför just den situationen. Kursen ”Att möta elever med trauman eller svåra upplevelser” ger dig värdefull insikt och praktiska verktyg för att känna dig trygg och kompetent i din yrkesroll.

Anna-Carin Håkansson är fil. mag i specialpedagogik, tal-och språkpedagog samt handledare i sorgbearbetning. Med kursen ”Att möta elever med trauman eller svåra upplevelser” vill Anna-Carin förmedla insikt och kunskap om hur mycket du som lärare i den vardagliga skolmiljön kan göra för dessa barn.

– Det är inte bara specialpedagoger och experter som kan göra en positiv skillnad för barn med traumatiska erfarenheter i bagaget. Lärare, och andra vuxna, som möter barnet varje dag i skolan, kan göra väldigt mycket. Genom att vara medmänniska och visa empati kommer man långt.

Sorg har många uttryck
Trauman hos barn kan se ut på flera olika sätt, menar Anna-Carin. Det kan handla såväl om barn vars föräldrar nyligen separerat, om barn som förlorat en närstående eller om barn som flytt från krig och förföljelse. Oavsett vilken traumatisk erfarenhet barnet har med sig, ställer det krav på den vuxna omgivningen. Dels handlar det om att kunna tolka barns signaler om att de mår dåligt, men också att kunna möta barnen i deras känslor och funderingar.

– På mina kurser möter jag många lärare som känner sig handfallna och osäkra på hur de ska bemöta dessa barn. Inte sällan känner de sig helt enkelt rädda. Min förhoppning är att visa på att ” bära sorg” inte är något konstigt, eller farligt, och att barn med dessa erfarenheter ofta inte behöver tas ut ur sin skolgrupp för att kunna läka och få en välfungerande skolgång. Det finns faktiskt väldigt många goda exempel på barn som gått igenom svårigheter men som ändå klarat sig väldigt bra.

Se superkrafterna
Ett verksamt sätt att stödja barns utveckling är att kunna identifiera deras styrkor, något som hör samman med begreppet ”resiliens”, berättar Anna-Carin. Resiliens handlar om individens förmåga att hantera förändringar och utvecklas, oavsett yttre påverkan av stress, motgångar eller trauman. Det skulle kunna kallas individens ”superkrafter”. Om man lägger fokus på dessa styrkor bidrar det till att skapa en bra början för alla barn, men kanske särskilt för dem som är nyanlända och i behov av särskilt stöd.

– Skolmiljön med sina fasta rutiner och scheman, men som också rymmer tillfällen till olika former av konstnärligt uttryck är på många sätt en fantastisk arena för barn som mår dåligt att bearbeta sina erfarenheter på.

Som lärare är det viktigt att bli medveten om att man kan hjälpa men samtidigt är en kugge i en större helhet, där bland annat elevhälsan och socialtjänsten är andra aktörer, berättar Anna-Carin vidare.

"Det handlar helt enkelt om ett samarbete, och att man som lärare ska ”hjälpa lagom mycket ” och hålla sig inom sin profession, annars är risken att man själv blir utbränd. Här är det viktigt att kollegor hjälper varandra och håller uppsikt så att inte någon tar på sig för mycket."

Skräddarsydda kurser
I kursen ”Att möta elever med trauman och svåra upplevelser” blandas handledning med konkreta övningar. Viktigt är också de samtal som förs mellan kursdeltagare med syfte att skapa nya kunskaper och insikter om vad som är ett framgångsrikt bemötande i klassrummet och i samtal med elever. Exakt innehåll och upplägg kan se olika ut beroende på just ert behov, och skräddarsys av dig som beställare i samråd med Anna-Carin.

– Genom min kurs vill jag stärka alla lärare i deras tro på sig själva. De ska både få ny kunskap och insikt, men också känna sig stärkta i sin kompetens och i vetskapen om att de kan göra skillnad.

Aktuell utbildning