Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Att vända upp och ned på systemet

Det senaste decenniet har skolornas likvärdighet minskat, elevresultat fallit och förtroendet för utbildningsväsendet sjunkit. Per Kornhall, aktuell med Flip the System, menar att det är dags att vända upp och ned på systemet och ge lärarkåren tillbaka makt och självstyre. Här svarar han på tre snabba.

Vad innebär det för läraren att ”vända upp och ner på systemet”?
Det handlar om att de som faktiskt kan mest om styrdokument, elever och undervisning måste få mer att säga till om kring hur skolan styrs både nationellt och lokalt.

I boken diskuteras avprofessionaliseringen av lärare, inte bara i Sverige utan på global nivå. Vad har föranlett denna avprofessionalisering?
En väldigt tydlig trend över hela världen var tilltron till olika modeller hämtade från en förenklad beskrivning av hur näringslivet fungerar. Detta brukar man sammanfatta med New Public Management. I det ligger begrepp som en betoning på ledarskap, målstyrning, inspektioner, mätningar, individuella belöningar och avregleringar. Det leder till avprofessionalisering av områden som styrs bättre på andra sätt.

Vad behöver vi göra för att förändra skolan från grunden?
Ge mer inflytande för lärare som profession och se till att de har förutsättningar att på- och medverka mer i beslutsfattande kring skolan på alla nivåer, inte minst bör de få mer makt över sin yrkesutbildning. Och lärarprofessionen behöver ta den rollen i all ödmjukhet, dvs arbeta på sin utveckling samtidigt.