Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

 

Vikarie i förskolan

Intervju med författarna Anna Hellberg Björklund och Rebecca Lindberg

 

Vikarie i förskolan bok

Till såväl vikarier som ordinarie personal förmedlar boken Vikarie i förskolan viktig kunskap. Den handlar om vad en vikarie behöver känna till om förskolans verksamhet, men också om hur ordinarie personal för allas trevnad och säkerhet kan förmedla detta på bästa sätt.

Så skriver Anna Hellberg och Rebecca Lindberg i inledningen till sin bok Vikarie i förskolan. Men mycket som är självklart för ordinarie personal känner en vikarie inte till. Det kan vara allt från dagliga rutiner till uppdraget förskolan som verksamhet har, och de lagar och styrdokument som verksamheten har att förhålla sig till.

Hur fick ni idén att skriva boken Vikarie i förskolan?

Vi har saknat en bok som lyfter många olika områden som den som är vikarie i förskolan behöver känna till. Det handlar om praktisk och konkret kunskap – hur ser en vanlig dag ut, vilka professioner arbetar i förskolan, vilka aktiviteter kan en vikarie ha nytta av att känna till och så vidare.

Det handlar också om det mer abstrakta, förhållningssätt och barnsyn. Vad är det och hur arbetar vi med det i förskolan? Hur kan vuxna hjälpa barn i konflikter? Hur stärker vi relationer? Hur arbetar vi med lek och hur värnar vi barns integritet?

Vi lyfter också förskolans uppdrag och vad läroplanen och andra styrdokument säger samt gör en historisk tillbakablick över förskolans utveckling under de senaste hundra åren.

Kort sagt, boken innehåller en blandad kompott, givetvis på vetenskaplig grund, som förhoppningsvis ger läsaren en bra introduktion till förskolans värld.

Varför var det viktigt att skriva boken?

Många förskolor arbetar med vikarier varje dag, året om. Det handlar både om korttidsvikarier och om personer som har längre vikariat. Det är av yttersta vikt att dessa personer känner sig rustade för sitt uppdrag och vet vad uppdraget innebär – för sin egen skull, för ordinarie personals skull och framför allt för barnens skull.

Vikarierna är oerhört viktiga och de behöver ges förutsättningar att klara av sitt uppdrag. Vi hoppas att denna bok kan vara en viktig pusselbit i dessa förutsättningar.

Anna Hellberg är legitimerad psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi. Anna har skrivit böckerna Psykologi i förskolans vardag (2015), Traumamedvetenhet i förskolan (2017), När krisen drabbar förskolan (2018) och Vikarie i förskolan (2020). Anna arbetar i eget företag med handledning, utbildning och föreläsning. Hon skriver ofta artiklar för Förskoleforum och andra forum.

Rebecca Lindberg har arbetat som förskollärare i närmare tjugo år men är numera specialpedagog inom förskolan i Trelleborgs kommun. Rebecca är utbildad handledare för Speciella lekgrupper och föreläser även om hur förskolan kan arbeta med lek hos barn med trauma. Rebecca arbetar just nu särskilt i en satsning med fokus på flerspråkighet och interkulturalitet.

Vad har ni själva lärt er under arbetets gång?

Det har handlat mycket om att försöka sätta sig in i vikariens roll för att innehållet i boken ska vara relevant. Vi har båda två arbetat som vikarier i förskolan längre tillbaka i tiden och nu fick vi gå tillbaka till dessa versioner av oss själva, vilket var både spännande och lärorikt.

Vi har också fått hjälp av personer som är verksamma som vikarier i dag, liksom ordinarie personal och rektorer.

Så med skrivandet av denna bok har vi blivit stärkta i vår övertygelse om att det är bra att reflektera och se saker från olika håll och positioner.

Vilka reaktioner har boken väckt?

”Denna borde alla förskolor ha till sina vikarier” har vi fått höra flera gånger. Det är också vår förhoppning om man får drömma högt! Att vikarier som är nya ska kunna låna hem ett exemplar och få lite lästid eller kanske få en egen bok när de anställs i vikariebanken hade varit oerhört roligt, då hade vi verkligen känt att boken kan göra skillnad.

Vad läser ni själva just nu?

Rebecca läser Där kräftorna sjunger av Delia Owens och Sverigevänner: historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn av Arash Sanari. Hon plöjer också Sune-böckerna med sin åttaåring.

Anna läser Will Grayson, Will Grayson av favoritförfattaren John Green och David Levithan. Hon läser också Kamratpostens läsarnoveller med sina åttaåringar och Max boll med sin ettåring.