Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor om Kooperativt lärande i förskolan

Hur påverkar kooperativt lärande barn i förskolan? Vad innebär superkompispar? Jennie Wilson, en av författarna till Grundbok i kooperativt lärande samt föreläsare i utbildningen Kooperativt lärande i förskolan svarar på på tre snabba om varför och hur man arbetar med kooperativt lärande i förskolan.

Varför tycker du att man ska arbeta med KL i förskolan?
Jag tycker att man ska arbeta med kooperativt lärande i förskolan för att det utvecklar barnens språk och sociala förmåga. De blir bättre på att uttrycka sina tankar och lyssna in andras tankar. KL kan även användas som ett verktyg för att få barn att leka över ålders- och könsgränser då de får träna på att leka i par och grupper under strukturerade former med stöd av pedagoger.

Hur kan man arbeta med KL i förskolan?
Barnen kan få bilda så kallade superkompispar som används som samtalskamrater i samlingen, som hjälp vid på- och avklädning samt för att leka lekar tillsammans med under veckan. Pedagogen stöttar barnen att kommunicera, lösa problem och uppmuntrar hur de stöttar och leker med varandra. När de sedan byter superkompis flera gånger över tid utvecklar de sin sociala förmåga, får lättare att bjudas in och bjuda med andra till lekar och får en starkare gemenskap i gruppen.

Har du något lyckosamt exempel från förskolan där man använt sig av metoden?
Jag har från förskollärare hört hur barnen har utvecklats fantastiskt mycket i sin sociala förmåga, hur de stöttar och lyssnar på varandra och hur glädje och värme sprids mellan barnen i de mellanmänskliga möten som sker. De har sett hur barn som förut varit utanför kommer in i gruppen och hur barn som inte haft språket eller modet att prata vågar kommunicera mer.

Läs mer

Kooperativt lärande tar steget in i förskolan »