Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till Eva Björck och Madeleine Sjöman

 

 

Vad inspirerade er till att skriva boken?

Vi ville dela med oss av vår mångåriga erfarenhet av nationella och internationella samarbeten kring delaktighet, samspel och samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Utifrån teoretiska ramar visar vi hur förskolans sociala och fysiska miljö bidrar till att alla barn kan samspela och vara engagerade i aktiviteterna på förskolan. Det som påverkar barns engagemang och delaktighet är utformningen av aktiviteter, barnets egenskaper och hur de själva söker upp aktiviteter.

På vilket sätt kan förskolan vara en inkluderande lärmiljö?

I en inkluderande förskolemiljö är alla barn delaktiga och engagerade vilket innebär att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver.  En inkluderande lärmiljö kännetecknas av:

Tillgänglig fysisk miljö, exempelvis leksaker som barn kan nå, bilder och symboler, rörelseutrymme för alla.

Tillgänglig social miljö, exempelvis lyhörd personal som knyter an till det barn talar om och skapar möjligheter till samspel mellan barnen.

Kognitivt stimulerande och lagom utmanade lekmiljö, exempelvis aktiviteter som är anpassade till barnens utveckling och intressen och svarar på barnens utveckling.

Det är mycket fokus på undervisning i förskolan i dagsläget. Hur ställer ni er till det?

Även om aktuell internationell forskning visar att tidig undervisning ger barn ökade möjligheter att lyckas i skolan, förutsatt att förskolan håller hög kvalitet, vill vi lyfta fram vikten av att integrera lek och undervisning i förskolan. Flera kapitel i boken handlar om att lek bidrar både till utveckling av sociala relationer och lärande, och att engagemang i leken är speciellt viktig för barn i behov av särskilt stöd.