Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

 

Rektorn som brinner för barnen som behöver förskolan mest

Intervju med Fredric Gieth

 

På Milstensgårdens förskola är språk och litteratur ett nav i hela verksamheten. Rektorn och eldsjälen bakom Borås första litteraturdiplomerade förskola heter Fredric Gieth och har hela sin karriär drivits av viljan att få förskolan att göra skillnad för de barn som behöver det allra mest. Även om det från början var på grund av ett misstag han hamnade i förskolan.

När Fredric Gieth skulle börja sina universitetsstudier var valet klart. Han skulle bli grundskollärare. Men alternativen råkade komma i fel ordning i ansökan och han hamnade på förskollärarutbildningen i Göteborg istället.

– På den tiden var det helt omöjligt att byta utbildning också. Men redan under den första praktikperioden visste jag att det var i förskolan jag skulle vara, säger han.

Nyfikenhet, mod att prova nya saker och en hel del tillfälligheter går som en röd tråd genom Fredric Gieths yrkesliv. Från handledningsarbete för Högskolan i Borås under tiden som förskollärare i Göteborg via ett plötsligt karriärbyte till universitetsadjunkt i didaktik och 2017 vidare till rollen som rektor för Milstensgårdens förskola. Det är med sina 155 platser en av Borås största förskolor och har barn med många olika språkbakgrunder.

Genom hela sin karriär har Fredric Gieth drivits av sina hjärtefrågor, bland dem kompetensutveckling, fler män i förskolan och hur förskolor på bästa sätt kan utföra sin kompensatoriska uppgift. Något som blev än mer tydligt under perioden med Covid-19.

– Under pandemin har vår allra viktigaste uppgift varit att bibehålla barnens och föräldrarnas relation med förskolan. Många barn har varit frånvarande på grund av smittorisken, dialogen med föräldrarna har försvårats och under en period fick våra 15-timmarsbarn stanna hemma helt. Det har definitivt varit en utmaning och tungjobbat för mina medarbetare.

Fredric Gieth är utbildad förskollärare och idag rektor för Milstensgårdens förskola i Borås. Han har tidigare arbetat bl.a. som adjunkt på Högskolan i Borås och startade 2012 nätverket MaNet för män i förskolan.

Det är personalen och barnen som är den största inspirationskällan i mitt arbete.

Våren 2020 blev Milstensgården den första förskolan i Borås att uppnå en så kallad litteraturdiplomering. Diplomeringen innebär att förskolan uppfyller en rad kriterier när det gäller läsfrämjande och språkutvecklande. På Milstensgårdens förskola innefattar det t.ex. författarbesök, bland annat av barnboksförfattaren Stina Wirsén, väl förberedda biblioteksbesök och högläsning med olika läsfrämjande metoder. Men också ett ständigt fokus på språk i den vardagliga omsorgen och arbete med att ta tillvara barnens alla språk, inte bara det svenska.

I sin roll som rektor ser Fredric Gieth det som sin allra viktigaste uppgift att se till att arbetsplatsen mår bra och att medarbetarna känner att han bryr sig om dem. Det är hans jobb att ställa krav, men också att tillhandahålla de resurser som krävs för att uppfylla dem. Det är också från verksamheten Fredric får sin egen kraft att utvecklas, säger han.

– Det är personalen och barnen som är den största inspirationskällan i mitt arbete. Att få barnkramar på jobbet varenda dag och se barnen utvecklas, det är den bästa motivationen man kan tänka sig.

För framtiden ser han att hitta nya vägar för kompetensförsörjning som en stor utmaning för hela förskolan, inte minst att få fler män att vilja utbilda sig och jobba inom förskolan.

– Jag älskar att vända på saker och tänka nytt. Som under pandemin när vi ”flippade förskolan” och spelade in videos till de barn som inte kunde komma till oss. Vissa skulle säga att ”så kan man inte göra”. Sånt struntar jag i.

För dig som arbetar i förskola