Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

 

Förskollärarens pedagogiska ledarskap

Intervju med Bim Riddersporre och Jonas Stier

 

Boken Förskollärarens pedagogiska ledarskap är ett svar på många förskollärares behov av mer kunskap i en ny roll med mer ansvar. Vi har fått en pratstund med författarna Bim Riddersporre och Jonas Stier.

När Lpfö 18 trädde i kraft fick förskollärarna ett uttalat ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med läroplanens intentioner, ett ansvar som i många fall också innebär en ledande roll i arbetslaget. Bim Riddersporre och Jonas Stier beskriver förskolläraren som ”spindeln i nätet” och ser många likheter med mellanchefens roll.

På vilka sätt påminner förskollärarens roll om mellanchefens?

– I likhet med en så kallad mellanchef, har förskolläraren två relationella och organisatoriska nivåer att förhålla sig till, säger författarna.

– I förskolan är det viktigt att rektor och förskollärare har en bra dialog och ett nära samarbete samtidigt som förskollärarens professionella relationer till kollegorna i arbetslaget är helt avgörande för arbetets kvalitet. Ibland behöver förskolläraren agera tolk eller mellanhand mellan rektor och arbetslag, speciellt om rektor inte finns på plats dagligen.

Utöver olika aspekter på ledarskap har språk och interkulturella frågor fått en viktig plats i boken. Vilka områden var viktigast att få med i boken och varför?

– I dagens mångkulturella Sverige kan vi inte ta för givet att medarbetare i förskolan har varken en språklig eller kulturell kompetens för att arbeta enligt läroplanens alla intentioner. Förskolan ska såväl stärka alla barns utveckling av det svenska språket som arbeta med att överföra och utveckla det gemensamma kulturarvet.

– De kulturella aspekterna ville vi ge stort utrymme tillsammans med fakta och kunskaper som kan vara bra att ha för att kunna utveckla de delarna av arbetet.

Bim Riddersporre, leg. psykolog, leg. logoped och fil.dr i psykologi. Tidigare universitetslektor i Malmö, nu aktiv som föreläsare, konsult, forskare och författare. Bim har forskat och skrivit många böcker för förskolan och inom ledarskap.

Jonas Stier, sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Jonas forskar om och har skrivit ett antal böcker med fokus på interkulturellt samspel i förskola och skola. Han har tidigare varit professor i interkulturella studier vid Malmö universitet.

Vilka reaktioner har boken väckt så här långt och vilket mottagande hoppas ni att den ska få framöver?

– Ett otroligt fint gensvar, där många verkligen betonar hur viktigt det är med en bok om förskollärarens pedagogiska ledarskap. Nyfikenhet och läslust förmedlas från alla håll, vilket är fantastiskt roligt.

Vad har ni själva lärt er under arbetets gång? 

– Att det är så givande att koppla samman frågor med varandra för att förstå dem bättre och kunna utveckla arbetet med dem tillsammans. Språk och kultur, mångfald och kulturarv, barnens språkutveckling och medarbetarnas språkliga medvetenhet – allt hänger samman.

Ni delar regelbundet med er av kunskap på Förskoleforum också. Är det viktigt som forskare att nå ut till de som arbetar i förskolan?

– Det är bland det roligaste och viktigaste av allt – att få kommunicera med alla er som arbetar i förskolan, liksom med er som förbereder er för detta genom utbildning.

Vad läser ni själva just nu? 

Linn Eckeskogs bok om kommunikation med vårdnadshavare och en alldeles ny bok om förskolan som demokratisk mötesplats.