Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Konferens i Kooperativt lärande 5 april 2022 

Den 5 april 2022 är det dags för den andra nationella konferensen i kooperativt lärande. Konferensen sker digitalt i samarbete mellan nätverket Kooperativt lärande i Sverige (KoLiS) och Studentlitteratur. Konferensen vänder sig främst till dig som redan är bekant med kooperativt lärande.

Kooperativt lärande är ett förhållningssätt och en metodik som använder samarbete för att stärka lärande och social utveckling hos elever. Du kan läsa mer på www.kooperativt.com.

På denna digitala heldagskonferens blandas teori och praktik genom föreläsning, workshops, paneldebatter samt kollegial kunskapsdelning via Pecha Kucha (mikroföreläsningar). Under dagen får du möjlighet att diskutera lärdomar med andra deltagare i digitala rum. Konferensen ger dig tillfälle att ta del av erfarenheter av arbete med kooperativt lärande från norr till söder!

Keynote speakers är Niclas Fohlin och Jennie Wilson. I paneldiskussioner och workshops får du dessutom möta Liz Fristedt, Ninne Lindgren, Lisa Fohlin, Anna Jacobsson, Hanna Haväng, Linda Sikström och Daniel Prsa.

 

Under konferensen kommer du som deltagare att kunna ta del av bland annat följande workshops:

Jennie Wilson - Att lära tillsammans med kollegor: Verktyg för att skapa en samarbetande kultur i kollegiet där vi kan utveckla undervisningen tillsammans.

Niclas Fohlin - Problemlösning och kooperativt lärande: Strategier för att arbeta med problemlösning där elever diskuterar, resonerar och lär sig tillsammans.

Liz Fristedt - Social träning med kooperativa verktyg (F-9 + fritidshemmet): Hur kan vi använda kooperativa verktyg i vårt kunskaps- och värdegrundsuppdrag i klassrummet och i fritidshemmet för att utveckla elevernas språkliga och sociala förmåga? En digital workshop i teori och praktik.

Linda Sikström och Daniel Prsa - Barnkonventionen (lektionsidéer F-6): Följ med på olika lektionsaktiviteter för åk F-6 i tema Barnkonventionen. Med ett elevaktivt arbetssätt blir elever delaktiga i detta aktuella tema.

Ninne Lindgren - Muntligt berättande och kooperativt lärande: Hur muntligt berättande kopplat med KL kan vara ett magiskt redskap i vår verktygslåda.

Hanna Haväng - Kooperativa startuppgifter i matematiken - för allas lika rätt till delaktighet: Att starta upp matematiklektionen gemensamt med syfte att öka motivation, kreativitet och nyfikenhet. Genom övningar utmanas eleven efter sin förmåga, samt ökar tilltron till den.

Upplägg:

09:00 - 09:45 Storföreläsning: Varför och hur? Bärande idéer från kooperativt lärande

10:00 - 11:00 Pecha kucha

11:15 - 12:00  Masterclass/workshops

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 13:45 Masterclass/workshops

14:00 - 14:50 Pecha kucha

15:00 - 16:00 Avslutande panelsamtal 

Kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet

Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever i klassrummet. Genom att eleverna arbetar på detta sätt ökar både deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi erbjuder både föreläsningar och workshoppar i kooperativt lärande.