Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Studentlitteratur har en mängd titlar inom svenska som andraspråk och flerspråkighet som du har stor nytta av både i din egen kompetensutveckling och tillsammans med kollegorna när ni utvecklar er undervisning gemensamt.

På den här sidan har vi samlat ett urval av vårt utbud inom området. Böckerna ger dig forskningsbaserad kunskap om flerspråkiga elevers lärande och tydliga praktisk-metodiska beskrivningar av hur du kan stötta eleverna genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Vi erbjuder kompetensutveckling i svenska som andraspråk som riktar sig till både lärare och skolledare på alla nivåer i förskola, skola och vuxenundervisning. 

Här är boken som varje sfi-lärare behöver. Med denna första bok om språkdidaktik för sfi fylls en lucka i vårt kompetensutvecklingsbibliotek. Befintlig litteratur på marknaden om allmän språkdidaktik och om vuxendidaktik är nu komplett med denna utgåva – i en skarpsynt redogörelse för och insikter om det att undervisa på sfi.

Boken handlar om hur erfarna lärare i svenska som andraspråk undervisar och leder samtal om det centrala innehållet i ämnet. Boken innehåller både praktiska råd och kopplingar till språkvetenskapliga, utbildningssociologiska och ämnesdidaktiska teorier.